Přeskočit na obsah

MZe — 23. Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata umístěná do náhradní péče

Dotace na zajištění péče o odebraný skot a koně, umístěná do náhradní péče nebo předběžné náhradní péče dle § 28a zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 5. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

Příjemci podpory:

  • Obec s rozšířenou působností, která zajistila péči o odebraná zvířata umístěná do náhradní péče.

Typy podporovaných aktivit:

  • 23 Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata umístěná do náhradní péče nebo předběžné náhradní péče podle zákona na ochranu zvířat proti týrání: 
    • Žadateli náleží náhrada uznatelných nákladů na zajištění náhradní péče, předběžné náhradní péče a na veterinární péči za účelem odstranění nebo zmírnění újmy na zdraví způsobené týranému zvířeti. Náhradu uvedených nákladů je pachatel přestupku povinen uhradit. Žadatel o dotaci je na pachateli přestupku povinen vymáhat náhradu škody. Vymožené částky musí žadatel vrátit poskytovateli dotace na bankovní účet stanovený v rozhodnutí o poskytnutí dotace do 1. měsíce od jejich připsání na bankovní účet žadatele. Tato povinnost končí vymožením všech pohledávek na pachateli přestupku.

Forma a výše podpory:

  • 23 —  do výše 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů souvisejících s umístěním zvířat do náhradní péče nebo předběžné náhradní péče v případě, že uznatelné náklady vynaložené obcí s rozšířenou působností překročily částku 200 000 Kč od data vydání rozhodnutí obce s rozšířenou působností o nařízené náhradní péči nebo předběžné náhradní péči zvířete.

Specifika a omezení:

  • V případě péče o zvířata, která trvá déle než 90 dnů od data vydání rozhodnutí obce s rozšířenou působností o nařízené náhradní péči nebo předběžné náhradní péči zvířete, je možné podat žádost o dotaci. Současně lze zahrnout do uznatelných nákladů i úhradu nákladů za uplynulých 90 dnů. Zajištění péče o odebraná zvířata umístěná do náhradní péče se řídí § 28b nebo umístěná do předběžné náhradní péče dle § 28c zákona č. 246/1992 Sb.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru