Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MZe – 23. Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata umístěná do náhradní péče

calf-362170__340
Share Button

Dotace na zajištění nákladů péče o odebraná zvířata umístěná v rámci přenesené působnosti na úseku ochrany zvířat proti týrání ve smyslu § 28a odst. 1 písm. a) nebo § 28c odst. 1 zákona na ochranu zvířat proti týrání do předběžné náhradní péče či do náhradní péče.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 29. 11. 2019.

Příjemci podpory:

  • Obec s rozšířenou působností, která zajistila péči o odebraná zvířata umístěná do náhradní péče.

Typy podporovaných aktivit:

  • 23. A. Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata umístěná do náhradní péče nebo předběžné náhradní péče podle zákona na ochranu zvířat proti týrání:
    • Účelně vynaloženými náklady se rozumí náklady na přepravu zvířete, náklady na krmivo, na veterinární péči, na léky a zdravotnický materiál a ostatní podle zdravotního stavu zvířete, mzdové a obdobné náklady na zabezpečení náhradní péče nebo předběžné náhradní péče o  zvíře.

Forma a výše podpory:

  • 23. A. – Do 100 % uhrazených účelně vynaložených nákladů na předmět dotace v případech, kdy náklady vynaložené obcí překročily v jednom kalendářním roce částku 200 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • V případě péče o zvíře, která trvá déle než 3 měsíce, je možné požádat o zálohu na úhradu nákladů za uplynulé období. Ministerstvo může poskytnout přiměřenou zálohu na doložené účelně vynaložené náklady. Po ukončení péče o zvíře, na kterou byla vyplacena záloha, se podává změnová žádost o dotaci, kde žadatel poskytne konečný přehled účelně vynaložených nákladů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>