Přeskočit na obsah

MZe — 3.D Podpora ozdravování polních a speciálních plodin (šlechtění)

Dotace na zvýšení kvality rostlinné produkce cestou náhrady chemického ošetření a prevence proti šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem a sadbou.

Příjem žádosti:

 • Příjem žádostí o dotaci pro rok 2025 začíná 1. 12. 2024 a končí 31. 3. 2025.

Příjemci podpory:

 • Zemědělský podnikatel, tj. FO nebo PO, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou obilovin včetně kukuřice, malých zrnin, olejnin, luskovin, brambor, pícnin, zelenin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, chmele, révy a ovocných dřevin a ozdravování genotypů révy, chmele a ovocných plodin.
 • Výzkumné projekty dotačního programu:
  • 3.d.1. Tvorba genotypů s vysokou rezistencí k biotickým a abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou obilovin včetně kukuřice, malých zrnin, olejnin, luskovin, brambor, pícnin, zelenin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, chmele, révy a ovocných dřevin.
  • 3.d.2. Vyhledávání a výzkum donorů vyšší tolerance k původcům nejvýznamnějších chorob a ke škůdcům polních plodin, ovocných plodin, zelenin, chmele a révy.
  • 3.d.3. Tvorba genotypů obilovin a kukuřice vhodných pro energetické využití.
  • 3.d.4. Tvorba genotypů olejnin s vhodnými parametry pro průmyslové a energetické využití.
  • 3.d.5. Tvorba kvalitativně diferencovaných genotypů luskovin vhodných pro krmivářský průmysl.
  • 3.d.6. Ověřování genotypů hospodářsky významných druhů zelenin na vhodnost zařazení do integrované produkce zeleniny.
  • 3.d.7. Ozdravení genotypů révy, genotypů chmele a genotypů ovocných plodin od hospodářsky významných virových chorob.
  • 3.d.8. Tvorba genotypů pícnin s vyšší užitnou hodnotou pro krmivářské využití a uplatnění v energetice.

Forma a výše podpory:

 • Výše dotace: do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů na projekty u obilovin včetně kukuřice, malých zrnin, pícnin, olejnin, luskovin, brambor, zelenin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, chmele, révy a ovocných dřevin a ozdravování genotypů révy, chmele a ovocných plodin.

Specifika a omezení:

 • Uznatelnými náklady jsou náklady uskutečněné ve sledovaném období od 1. 1. 2024 do data podání dokladů prokazující nárok na dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru