Přeskočit na obsah

MZe — 3.e. Prevence proti šíření karanténních bakterióz bramboru v uzavřených pěstebních oblastech vymezených zákonem č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Dotace na zvýšení kvality rostlinné produkce cestou náhrady chemického ošetření a prevence proti šíření hospodářsky závažným virovým a bakteriálním chorobám a chorobám přenosných osivem a sadbou.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. 6. 2024 a končí 15. 7. 2024.

Příjemci podpory:

  • Zemědělský podnikatel, tj. FO nebo PO, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb.

Typy podporovaných aktivit:

  • Zvýšení kvality rostlinné produkce cestou náhrady chemického ošetření a prevence proti šíření hospodářsky závažným virovým a bakteriálním chorobám a chorobám přenosných osivem a sadbou.
  • Nákup/pořízení uznané sadby brambor jako prevence proti šíření karanténních bakterióz bramboru v uzavřených pěstebních oblastech vymezených zákonem č. 219/2003 Sb.

Forma a výše podpory:

  • Výše dotace: do výše 7 500 Kč/ha plochy osázené uznanou sadbou brambor, která se nachází v uzavřené pěstební oblasti.

Specifika a omezení:

  • Uznatelnými náklady jsou náklady uskutečněné ve sledovaném období od 1. 10. 2023 do 30. 6. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru