Přeskočit na obsah

MZe — 8. Nákazový fond

Dotační program na podporu vybraných činností  zaměřených proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských zvířat. V tomto případě se jedná o finanční podporu pro chovatele prasat a drůbeže, a to na částečnou úhradu nákladů za služby spojené s opatřeními proti šíření chorob.

Příjem žádostí:

 • Žádost o dotaci u dotačního podprogramu 8.F.c. do 31. 10. 2021.
 • Žádost o dotaci musí být podána u dotačního podprogramu 8.F.d. do 31. 1. 2021. 

Příjemci podpory:

 • 8.F.c. — Chovatel drůbeže podnikající podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb., v zemědělské výrobě podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, který provedl preventivní opatření dle PPO k tlumení výskytu zoonóz zvýšením biologické bezpečnosti v období od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021.
 • 8.F.d. — Chovatel prasat podnikající podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb., v zemědělské výrobě podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, který provedl úkony v souvislosti s ozdravováním od vyjmenovaných nákaz prasat s cílem zvýšení biologické bezpečnosti podle OP VNP v období od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021.

Typy podporovaných projektů:

 • 8.F Podpora vybraných činností a opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat a ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti
  • 8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti.
  • 8.F.d. Podpora opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat zvýšením biologické bezpečnosti.

Forma a výše podpory:

 • Výše dotace je: 
  • 8. F.c. Do 100% prokázaných způsobilých nákladů pro příslušnou kategorii drůbeže, maximálně však u kategorie drůbeže A do 70 Kč/m2, kategorie drůbeže B do 90 Kč/m2, kategorie drůbeže C do 150 Kč/m2.
  • 8.F.d.  Do 100 % prokázaných způsobilých nákladů, maximálně však do 1 000 Kč za 1 ozdravené ustájovací místo pro vyjmenované kategorie prasat, kdy: 
   • pro úkony (I., II., III., V. a VI.) provedené formou služeb, případně vlastními silami je maximální výše limitu stanovena do 750 Kč za 1 ozdravené ustájovací místo;
   • pro úkony (IV., VII. a VIII.) provedené pouze formou služeb je maximální limit stanoven jako rozdíl mezi maximálním možným limitem za 1 ozdravené ustájovací místo (tedy 1 000 Kč) a částkou zjištěnou v předchozím bodě.

   Na základě Žádosti o dotaci bude v rámci dotačního podprogramu 8.F.d. žadateli poskytnuta záloha ve výši 500 Kč na jedno ustájovací místo uvedené v této Žádosti v souladu s Ozdravovacím programem.

Specifika a omezení:

 • Poskytnutí dotace na 1 ozdravené ustájovací místo pro vyjmenované kategorie prasat je podmíněno naskladněním zdravým zvířetem v souladu se schváleným OP VNP.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru