Přeskočit na obsah

MZe — 9.A.a. Speciální poradenství pro živočišnou výrobu

Tento dotační program je zaměřený na chovatelskou veřejnost. Účelem výzvy je získání více informací pro chovatele hospodářských zvířat například prostřednictvím seminářů, školení nebo výstav atd.

Příjem žádostí:

 • Termíny podání žádosti pro rok 2021: 
  • do 30. 6. 2021 na předměty dotace 9.A.a.1.a., 9.A.a.2.b.
  • od 1. 12. 2020 do 30. 6. 2021 na předmět dotace 9.A.a.2.a.

Příjemci podpory:

 • 9.A.a.1) — Oprávněným žadatelem tohoto programu je pořádající nebo zabezpečující organizace.
 • 9.A.a.2.a) — Oprávněná osoba, uznané chovatelské sdružení.
 • 9.A.a.2.b) — Pořádající nebo zabezpečující organizace, uznané chovatelské sdružení (se souhlasem MZe).

Typy podporovaných projektů:

 • 9.A.a. Speciální poradenství pro živočišnou výrobu ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb.  — pořádání seminářů a školení pro chovatelskou veřejnost; 
  • 9.A.a.1) Podpora poradenství pro živočišnou výrobu ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb.
  • 9.A.a.2) Podpora osvětové činnosti v živočišné výrobě. 
   • 9.A.a.2.a)  zveřejňování výsledků plemenářské práce.

   • 9.A.a.2.b) zabezpečování pořádání výstav a přehlídek hospodářských zvířat.

Forma a výše podpory:

 • 9.A.a.1)  Maximální výše podpory na jeden seminář či školení nepřesáhne částku 200 000 Kč. 
  • do výše 60 % prokázaných přímých nákladů na semináře, školení, bez započtení zisku,
  • do výše 100 % prokázaných přímých nákladů na publikace poskytované chovatelům zdarma.
 • 9.A.a.2.a) Fixní částka, dle rozhodnutí MZe, podle významu zveřejněných výsledků.
 • 9.A.a.2.b) Fixní částka, dle rozhodnutí MZe, podle významu pořádané akce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru