Přeskočit na obsah

MZe — 9.A.a. Speciální poradenství pro živočišnou výrobu

Tento dotační program je zaměřený na chovatelskou veřejnost. Účelem výzvy je získání více informací pro chovatele hospodářských zvířat například prostřednictvím seminářů, školení nebo výstav atd.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí o dotaci na semináře a školení konající se v roce 2025 začíná 1. 7. 2024 a končí 30. 6. 2025.

Příjemci podpory:

 • Pořadatel seminářů a školení se souhlasem MZe.
 • Pořadatelem seminářů a školení mohou být pouze subjekty se vztahem k zákonu č. 154/2000 Sb., tj. uznaná chovatelská sdružení, oprávněné osoby, pověřená a určená osoba.

Typy podporovaných projektů:

 • 9.A.a. Speciální poradenství pro živočišnou výrobu ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb.  — pořádání seminářů a školení pro chovatelskou veřejnost; 
  • 9.A.a.1) Podpora poradenství pro živočišnou výrobu ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb.
  • 9.A.a.2) Podpora osvětové činnosti v živočišné výrobě. 
   • 9.A.a.2.a)  zveřejňování výsledků plemenářské práce.
   • 9.A.a.2.b) zabezpečování pořádání výstav a přehlídek hospodářských zvířat.

Forma a výše podpory:

 • Výše dotace: do výše 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů souvisejících s pořádáním seminářů a školení.
 • Maximální výše dotace na jeden seminář nebo školení nesmí přesáhnout částku 200 000 Kč.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru