Přeskočit na obsah

MZe — 9.E. Školní závody

Dotace na podporu propojení praxe a odborného vzdělávání formou spolupráce podnikatelských subjektů, které obdržely statut „Školní závod“, se středními školami a vyššími odbornými školami zabezpečujícími přípravu budoucích pracovníků resortu.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí o dotaci na podporu spolupráce Školních závodů se středními školami a vyššími odbornými školami při poskytování praktického vyučování v roce 2021 začíná 1. 12. 2020 a končí 31. 5. 2021.
 • Příjem žádostí o dotaci na podporu spolupráce Školních závodů se středními školami a vyššími odbornými školami při poskytování praktického vyučování v roce 2022 začíná 1. 12. 2021 a končí 31. 5. 2022.

Příjemci podpory:

 • O finanční podporu může žádat podnikatelský subjekt, který se zabývá prvovýrobou v resortních oborech a je jmenován „Školním závodem“ dle „Pravidel Ministerstva zemědělství pro jmenování a činnost školních závodů“.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora propojení praxe a odborného vzdělávání formou spolupráce podnikatelských subjektů, které obdržely statut Školní závod, se středními školami a vyššími odbornými školami zabezpečujícími přípravu budoucích pracovníků resortu.

Forma a výše podpory:

 • Výše dotace: maximálně do výše 500 000 Kč na žadatele, přičemž žadateli bude poskytnuta dotace maximálně do výše:

  • a)    60 % z hodinové sazby 60 Kč na žáka, tj. maximálně do výše 36 Kč za hodinu u mikropodniku, malého a středního podniku,
  • b)    50 % z hodinové sazby 60 Kč na žáka, tj. maximálně do výše 30 Kč za hodinu u velkého podniku.

Specifika a omezení:

 • Dotace bude poskytnuta na praktické vyučování konané v období od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2021.

 • Do období konání praktického vyučování od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2021 budou zahrnuty pouze pracovní dny.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru