Přeskočit na obsah

MZe — 9.E. Školní závody

Dotace na podporu propojení praxe a odborného vzdělávání formou spolupráce podnikatelských subjektů, které obdržely statut „Školní závod“, se středními školami a vyššími odbornými školami zabezpečujícími přípravu budoucích pracovníků resortu.

 

Příjem žádostí:

  • Příjem žádostí o dotaci na podporu spolupráce Školních závodů se středními školami a vyššími odbornými školami při poskytování praktického vyučování v roce 2024 začíná 1. 11. 2023 a končí 30. 4. 2024.
  • Příjem žádostí o dotaci na podporu spolupráce Školních závodů se středními školami a vyššími odbornými školami při poskytování praktického vyučování v roce 2025 začíná 1. 11. 2024 a končí 30. 4. 2025.

Příjemci podpory:

  • Podnikatelský subjekt, který se zabývá prvovýrobou v resortních oborech a který je jmenován Školním závodem podle Pravidel Ministerstva zemědělství pro jmenování a činnost školních závodů.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora k vytváření podmínek pro praktické vyučování žáků středních škol a vyšších odborných škol stanovených resortních oborů na pracovištích podnikatelských subjektů jmenovaných Školním závodem.

Forma a výše podpory:

  • Výše dotace: maximálně do výše 500 000 Kč na žadatele, přičemž žadateli bude poskytnuta dotace maximálně do výše:

    • 60 % z hodinové sazby 108 Kč na žáka, tj. maximálně do výše 64,80 Kč za hodinu u mikropodniku, malého a středního podniku,
    • 50 % z hodinové sazby 108 Kč na žáka, tj. maximálně do výše 54 Kč za hodinu u velkého podniku.

Specifika a omezení:

  • Školní závod může zažádat o dotaci k zabezpečení praktického vyučování žáků prostřednictvím spolupráce maximálně se dvěma školami, pro které je jmenován Školním závodem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru