Přeskočit na obsah

MZe — 9.H. Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí

Dotace na podporu účasti vystavovatelů, jejich výrobků, případně služeb na vybraných mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí pod patronací MZe.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od od 1. 6. 2020 do 31. 5. 2021.

Příjemci podpory:

 • Fyzická nebo právnická osoba podnikající (malé, střední a velké podniky)  na území České republiky a další organizace působící v odvětví zemědělství, potravinářství, krmivářství (vyjma subjektů, které výrobky pouze dováží ze zahraničí a na území ČR pouze balí či přebalují), zemědělské techniky, rybolovu a akvakultury, výrobci závlahových zařízení, výrobci strojů pro potravinářskou výrobu, výrobci lesnické techniky, fyzické a právnické osoby a organizace působící v odvětví loveckých zbraní, střeliva a optiky a firmy zprostředkovávající poplatkové lovy na území ČR.
 • Malé a střední podniky působící v produkci a zpracování zemědělských produktů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora účasti vystavovatelů, jejich výrobků, případně služeb na vybraných mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí pod patronací MZe: 
  • Úhrada nájmu výstavní plochy a stavby stánku, úhrada cestovních nákladů a úhrada registračního poplatku subjektům účastnícím se zemědělských, potravinářských, lesnických a zahradnických veletrhů a výstav v zahraničí (mimo veletrhů s oficiální účastí MZe) v období od 1. 6. 2020 do 31. 5. 2021.

Forma a výše podpory:

 • Maximálně do výše 100 % prokázaných nákladů na: 
  • úhrada nájmu výstavní plochy bez vybavení a bez technických sítí maximálně do výše 80 000 Kč,
  • úhrada nákladů na pronájem výstavní plochy a na stavbu stánku pouze do výše 160 000 Kč (pronájem výstavní plochy do maximální výše 80 000 Kč a výstavba stánku do maximální výše 80 000 Kč – bez vybavení (vyjma podlahové krytiny a info pultů) – bez stolů, sedacího nábytku, vitrín, stojanů na info materiály, spotřebičů, kuchyňského nádobí a náčiní – a bez technických sítí a připojení – voda, elektřina, plyn, internet) na žadatele a na veletrh/výstavu,
  • úhrada nákladů na cestovní výlohy letecky pouze do zemí mimo EU (pouze přímá nebo přestupní zpáteční letenka v ekonomické třídě do místa konání veletrhu/výstavy pro jednoho zástupce účastnící se společnosti včetně letištních tax a servisních poplatků),
  • úhrada registračního poplatku v celé výši na žadatele a na veletrh/výstavu (vyjma poplatku Auma Fee).

Specifika a omezení:

 • Žádost o dotaci se podává za daný dotační podprogram zvlášť.
 • Žádost o dotaci musí být podána nejpozději 7 kalendářních dnů před zahájením veletrhu/výstavy. V žádosti o dotaci žadatel uvede seznam všech plánovaných veletrhů/výstav, kterých se hodlá během výše uvedeného období zúčastnit. Žádost o dotaci může být doplněna Změnou žádosti o další veletrhy/výstavy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru