Přeskočit na obsah

MZe — 9.H. Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí

Dotace na podporu účasti vystavovatelů, jejich výrobků, případně služeb na vybraných mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí pod patronací MZe, ale i na vybraných mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí, kde nemá MZe oficiální účast.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 6. 2024 do 30. 6. 2024.

Příjemci podpory:

 • Fyzická nebo právnická osoba podnikající na území České republiky a další organizace (včetně svazů a asociací): 
  • a) uvádějící vlastní výrobky/produkty na trh,
  • b) zprostředkovávající prodej, prezentaci a uvádění výrobků/produktů na trh subjektů uvedených v bodu 3 písmeno a) na základě dokladu mezi žadatelem a výrobcem/zpracovatelem prokazující ujednání o spolupráci, zastupování nebo zprostředkování prodeje výrobků/produktů nebo jejich uvádění na trh.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora účasti vystavovatelů na mezinárodních zemědělských, potravinářských, lesnických a zahradnických veletrzích a výstavách v zahraničí prezentujících výrobky z odvětví: 
  • zemědělství — včetně genetického materiálu, potravinářství, krmivářství — včetně tzv. „pet food“, zemědělské techniky a technologií pro rostlinnou a živočišnou výrobu a technologií pro chov a skladování zemědělských produktů a krmiv, veterinárních přípravků a léčiv pro hospodářská i domácí zvířata, rybolovu a akvakultury, výroby závlahových zařízení, strojů pro potravinářskou výrobu, lesnické techniky, zahradnické techniky, loveckých zbraní, střeliva a optiky a zprostředkování poplatkových lovů na území ČR, precizního zemědělství v sektoru agropotravinářském, lesnickém a vodohospodářském (služby technologie, software a aplikace pro digitalizaci v zemědělství, GPS a mapové systémy, stroje a přístroje využívající technologií precizního zemědělství).

Forma a výše podpory:

 • Výše dotace:
  • a) v případě účasti na společném stánku MZe (oficiální expozice ČR, seznam zahraničních veletrhů a výstav s oficiální expozicí MZe je uveden na webových stránkách MZe www.eagri.cz – Proexportní okénko), maximálně do výše 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů: 
   • úhrada nájmu výstavní plochy včetně technických sítí a internetu, maximálně do výše 60 000 Kč na žadatele a na veletrh/výstavu,
   • úhrada nákladů na cestovní výlohy letecky pouze do zemí mimo EU (pouze přímá nebo přestupní zpáteční letenka v ekonomické třídě do místa konání veletrhu/výstavy pro jednoho zástupce účastnící se společnosti včetně letištních tax a servisních poplatků), maximálně do výše 30 000 Kč,
   • úhrada registračního poplatku v celé výši na žadatele a na veletrh/výstavu (vyjma poplatku Auma Fee),
  • b) v případě účasti na veletrhu/výstavě s vlastním samostatným stánkem, maximálně do výše 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů: 
   • úhrada nákladů na pronájem výstavní plochy a na stavbu stánku včetně technických sítí a internetu do maximální výše 160 000 Kč (na žadatele a na veletrh/výstavu),
   • úhrada nákladů na cestovní výlohy letecky pouze do zemí mimo EU (pouze přímá nebo přestupní zpáteční letenka v ekonomické třídě do místa konání veletrhu/výstavy pro jednoho zástupce účastnící se společnosti včetně letištních tax a servisních poplatků), maximálně do výše 30 000 Kč,
   • úhrada registračního poplatku v celé výši na žadatele a na veletrh/výstavu (vyjma poplatku Auma Fee),
  • c) v případě účasti na digitálním či virtuálním veletrhu/výstavě, maximálně do výše 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů: 
   • úhrada registračního poplatku při účasti na digitálních či virtuálních veletrzích/výstavách (zahrnujícího digitální platformu či kompaktní marketingové služby) do výše 80 000 Kč na žadatele a na veletrh/výstavu.

Specifika a omezení:

 • Uznat lze účast na veletrzích/výstavách konaných v období od 1. 6. 2023 a ukončených nejpozději 31. 5. 2024.
 • Dotaci nelze poskytnout žadatelům, kteří prezentované výrobky pouze dováží ze zahraničí a na území ČR pouze balí nebo přebalují bez dalšího zpracování.
 • Žadatel podává pouze jednu žádost o dotaci za všechny veletrhy/výstavy.
 • Dotaci lze poskytnout jednomu žadateli pouze na účast na maximálně 6 veletrzích/výstavách včetně digitálních či virtuálních.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru