Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MZe 9.I. Podpora zlepšování praktické výuky v produkčním rybářství

shutterstock_153302885.jpg
Share Button

Dotace je určena pro střední školy, které jsou zaměřené na výuku rybářství. Finanční podpora se poskytuje na zvýšení funkčnosti, technického vybavení a obsluhy vodních děl. Cílem tohoto programu je zkvalitnění podmínek pro zajištění výuky v oboru rybářství.

Příjem žádostí:

  • Příjem žádostí o dotaci začíná 5. 1. 2021 a končí 30. 4. 2021.

Příjemci podpory:

  • Střední škola zaměřená na výuku rybářství zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení dle § 141 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, která k výuce využívá vlastní vodní díla nebo vodní díla, která jsou majetkem zřizovatele školy, svěřená do správy zřizovací listinou.
  • Školní výrobní podnik (účelové zařízení) zabývající se chovem ryb, zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení § 141 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • Žadatel může být příspěvková organizace.

 

Typy podporovaných projektů:

  • Budování, rekonstrukce a modernizace výpustí, bezpečnostních přelivů, sjezdů, lovišť a kádišť;
  • budování a úpravy rozvodných objektů, manipulačních lávek, vývarů a opevnění hrází;
  • nákup dopravních prostředků, strojů, nářadí a technologických linek určených k obsluze vodních děl.

Forma a výše podpory:

  • Dotaci je možné poskytnout až do výše 100 % prokazatelně vynaložených nákladů dle předloženého projektu.

Specifika a omezení:

  • V případě, že bude předmět dotace realizován v pronajaté/na propachtovaném nemovitosti/pozemku, musí žadatel/příjemce dotace prokázat oprávnění k užívání nemovitosti/pozemku od data podání žádosti o dotaci do 31. 12. 2026. Žadatel doloží nájemní/pachtovní smlouvu nebo jiný doklad prokazující oprávnění k užívání nemovitosti/pozemku na dobu určitou minimálně do 31. 12. 2026 nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 5 let.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>