Přeskočit na obsah

MZe 9.I. Podpora zlepšování praktické výuky v produkčním rybářství

Dotace je určena pro střední školy, které jsou zaměřené na výuku rybářství. Finanční podpora se poskytuje na zvýšení funkčnosti, technického vybavení a obsluhy vodních děl. Cílem tohoto programu je zkvalitnění podmínek pro zajištění výuky v oboru rybářství. 

Příjem žádostí:

  • Příjem žádostí o dotaci začíná od 1. 4. 2024 a končí 30. 4. 2024 včetně. 

Příjemci podpory:

  • Střední škola zaměřená na výuku rybářství zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení dle § 141 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, která k výuce využívá vlastní vodní díla nebo vodní díla, která jsou majetkem zřizovatele školy, svěřená do správy zřizovací listinou.
  • Školní výrobní podnik (účelové zařízení) zabývající se chovem ryb, zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení § 141 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • Žadatel může být příspěvková organizace.

Typy podporovaných projektů:

  • Budování, rekonstrukce a modernizace výpustí, bezpečnostních přelivů, sjezdů, lovišť a kádišť.
  • Budování a úpravy rozvodných objektů, manipulačních lávek, vývarů a opevnění hrází.
  • Nákup dopravních prostředků, strojů, nářadí a technologických linek určených k obsluze vodních děl.

Forma a výše podpory:

  • Dotaci je možné poskytnout až do výše 100 % prokazatelně vynaložených nákladů dle předloženého projektu.

Specifika a omezení:

  • Uznatelnými náklady jsou náklady uskutečněné v období ode dne následujícího po dni podání žádosti o dotaci do 31. 10. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru