Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MZe 9. Poradenství a vzdělávání

white-board-593309__340
Share Button

Dotace na podporu pořádání seminářů a školení pro živočišnou výrobu ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb., určených pro chovatelskou veřejnost.

Příjem žádostí:

  • Příjem žádostí o dotaci na semináře a školení konající se v roce 2021 končí 30. 6. 2021.

  • Příjem žádostí o dotaci na semináře a školení konající se v roce 2022 končí 30. 6. 2022.

Příjemci podpory:

  • Pořadatel seminářů a školení se souhlasem MZe.
  • Podpora je v souladu s čl. 21 nařízení Komise (EU) č. 702/2014 poskytována pouze pro mikropodniky, malé a střední podniky.

Typy podporovaných aktivit:

  • Speciální poradenství pro živočišnou výrobu ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb.
  • Podpora pořádání seminářů a školení pro živočišnou výrobu ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb., určených pro chovatelskou veřejnost.

Forma a výše podpory:

  • Do výše 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů souvisejících s pořádáním seminářů a školení.
  • Maximální výše dotace na jeden seminář nebo školení nesmí přesáhnout částku 200 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Výše dotace bude stanovena nejdříve po 30. 6. 2021, kdy bude ukončen příjem všech žádostí o dotaci podávaných na předměty dotace v rámci 9.A.a. a bude provedena administrativní kontrola všech přijatých žádostí o dotaci. Následně Fond sdělí žadatelům výši dotace.
  • Semináře a školení se musí konat v období od 1. 1. 2021 do 10. 12. 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>