Přeskočit na obsah

Mze ČR — Dotace na zmírnění škod způsobených přírodními pohromami v rostlinné a živočišné výrobě a potravinářství na území Jihomoravského a Ústeckého kraje

Dotace na zmírnění škod způsobených přírodní pohromou na území Jihomoravského a Ústeckého kraje v roce 2021.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. 7. 2021 do 17. 8. 2021 včetně.

Příjemci podpory:

 • Zemědělský podnikatel, tj. FO nebo PO, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
 • podnikatel (§ 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění), podnikající v zemědělské výrobě,
 • výrobce potravin podle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
 • výrobce krmiv podle zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zmírnění škod způsobených přírodní pohromou na území Jihomoravského a Ústeckého kraje v roce 2021.
 • a) Způsobilé pro podporu budou hmotné škody na pěstovaných plodinách, trvalých kulturách, hospodářských zvířatech, krmivech, stelivech, zásobách, budovách, halách a stavbách včetně skleníků, fóliovníků, nosných konstrukcí apod. Dále škody způsobené na zařízeních, technologiích, mechanizaci a dalším vybavení, jakož i škody ve včelařství, mající přímou souvislost se zemědělskou nebo potravinářskou výrobou nebo výrobou krmiv.
 • b) Způsobilé pro podporu budou pouze škody, které žadateli vznikly přímo v důsledku přírodní pohromy dne 24. 6. 2021 a 25. 6. 2021 v následujících katastrálních územích: 
  • Jihomoravský kraj: Břeclav, Hodonín, Hrušky, Kostice, Lužice u Hodonína, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Ratíškovice, Tvrdonice, Týnec na Moravě.
  • Ústecký kraj: Bílenec, Blatno u Podbořan, Černčice u Petrohradu, Krty, Malměřice, Petrohrad, Stebno u Petrohradu.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory je stanovena až do výše 100 % způsobilých ztrát.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem nemůže být subjekt, který nemá trvalý pobyt, případně sídlo na území České republiky nebo neprokáže, že oprávněně podniká na území České republiky.
 • Žadatel podá doklady prokazující nárok na dotaci v termínu od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru