Přeskočit na obsah

MZe ČR — Dotační program 129 283 Odstranění havarijních situacích na rybnících a vodních nádrží

Dotace na rekonstrukci rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů, kdy došlo k ohrožení bezpečnosti vodního díla, nebo je narušena, či jinak významně omezena jejich vodohospodářská funkce, v souvislosti s nastalou havarijní situací, nebo povodní mohou získat podnikatel v zemědělské prvovýrobě, který na rybníku provozuje chov a lov ryb.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 9. 2020 do 16. 11. 2020.

Příjemci podpory:

 • Subjekt podnikající v zemědělské prvovýrobě splňující podmínku, že na rybníku či vodním díle, na který je poskytována podpora, provozuje chov a lov ryb. 
  • Právnická osoba, podnikající a zapsaná v evidenci zemědělského podnikatele, která je zaregistrovaná jako plátce daně z přidané hodnoty.
  • Fyzická osoba zapsaná v evidenci zemědělského podnikatele, která je zaregistrovaná jako plátce daně z přidané hodnoty.
  • Krajské školní hospodářství.
  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech.
  • Česká zemědělská univerzita v Praze.
  • Organizační jednotky Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu nebo rybářské sdružení nebo rybářský spolek provozující chov a lov ryb na rybníku či vodní nádrži, na který je žádáno o poskytnutí podpory.

Typy podporovaných projektů:

 • Rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů, jejichž základní parametry nejsou v souladu s normami a došlo k ohrožení bezpečnosti vodního díla, nebo je narušena, či jinak významně omezena jejich vodohospodářská funkce, v souvislosti s nastalou havarijní situací, nebo povodní.
  • Odstranění havarijních stavů na rybnících a vodních nádržích nebo soustavách rybníků a vodních nádržích, které spolu bezprostředně souvisí, jejichž důsledkem je kritická situace v dané lokalitě.

Forma a výše podpory:

 • Podpora je účelově vázaná a je poskytována na investiční a neinvestiční výdaje.
 • Dotace je poskytována ve výši 100 % uznatelných nákladů stavebně technologické části.

Specifika a omezení:

 • Z programu nelze poskytnout podporu žadatelům, jejichž předmět podpory (rybník či vodní nádrž) se nachází na území hlavního města Prahy.
 • Podporu nelze poskytnout na odbahnění.
 • Podporu lze poskytnout v případě, kdy vlastník vodního díla doloží, že toto dílo za posledních 5 let splňovalo náležitosti havarijní situace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru