Přeskočit na obsah

MZe ČR — NPO — 2.6.6. Zadržování vody v lese

Dotace k posílení retenční schopnosti lesů prostřednictvím realizace šetrných lesotechnických opatření, která přispívají ke zlepšení půdních, vodních a mikroklimatických poměrů, k tlumení zrychlené eroze, k úpravě vodního režimu lesních půd a ochranně bystřinných povodí.

Příjem žádostí:

  • Předpokládaná doba příjmu žádostí: průběžně do roku 2023.

Příjemci podpory:

  • Vlastníci a držitelé lesů, správci drobných vodních toků.

Typy podporovaných aktivit:

  • Subkomponenta 2.6.6. přispívá k posílení retenční schopnosti lesů prostřednictvím realizace šetrných lesotechnických opatření, která přispívají ke zlepšení půdních, vodních a mikroklimatických poměrů, k tlumení zrychlené eroze, k úpravě vodního režimu lesních půd a ochranně bystřinných povodí.
  • Podpora je zaměřena na vybudování lesotechnických opatření malého rozsahu, jako jsou maloplošné vodní nádrže v lesích, hrazení bystřin a úpravy koryta na vodních tocích v lesích.
  • Účelem těchto realizací je stabilizace povodí, protierozní ochrana, možnosti zadržení vody a zpomalení jejího odtoku.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaná alokace výzvy: 300 mil. Kč pro období let 2020–2023.
  • Míra finanční podpory: až do 100 %.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru