Přeskočit na obsah

MZe ČR — Podpora poradenství, záměr a) Individuální poradenství

Dotace na podporu individuálního poskytování poradenství s různou mírou složitosti (od rady v případě investic do strojů až po strategické plány podniku, řešení konfliktů a facilitace vzniku asociací zemědělců). Zvýšená pozornost bude věnována ochraně životního prostředí. Kvalita poskytování znalostí a poskytovaných poradenských služeb bude zajišťována systémem certifikace poskytovatelů poradenství a akreditace poradců.

Příjem žádostí:

 • Ministerstvo zemědělství vyhlašuje příjem žádostí, který bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře od 25. 4. 2023 8:00 hodin do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Fyzická nebo právnická osoba, která je poradenským subjektem, certifikovaným Ústavem zemědělské ekonomiky a informací dle schématu ADVIGREEN.

Typy podporovaných aktivit:

 • Záměr reaguje na potřebu zvýšit úroveň znalostí v zemědělství a potravinářství v rámci všech cílů SZP. Bude zajišťovat šíření znalostí a dovedností, které pro vysoký stupeň komplexity vyžaduje osobní přístup. Bude vyvíjet řešení, která jsou specifická dle situace klienta, a která chybějí pro efektivní dosažení cílů SZP.
 • Záměr bude zajišťovat podporu individuálního poskytování poradenství s různou mírou složitosti (od rady v případě investic do strojů až po strategické plány podniku, řešení konfliktů a facilitace vzniku asociací zemědělců). Zvýšená pozornost bude věnována ochraně životního prostředí. Kvalita poskytování znalostí a poskytovaných poradenských služeb bude zajišťována systémem certifikace poskytovatelů poradenství a akreditace poradců.

Forma a výše podpory:

 • Druh dotace: přímá nenávratná dotace.
 • Míra dotace: 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
 • Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí pro plátce DPH: 1 010 Kč/hod. individuální poradenské služby pro neplátce DPH: 1 222 Kč/hod. individuální poradenské služby.
 • Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jednu individuální poradenskou službu činí maximálně 62 500 Kč (individuální poradenskou službou se rozumí služba poskytnutá jednomu konečnému uživateli poradenské služby jedním certifikovaným subjektem v rámci uzavřené smlouvy, služba může zahrnovat více témat).
 • Maximální částka dotace na jednu poradenskou službu činí 50 000 Kč.
 • Příspěvek EZFRV činí 35 % veřejných zdrojů.
 • Příspěvek ČR činí 65 % veřejných zdrojů.

Specifika a omezení:

 • Poradenská služba je realizována na území ČR; C.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru