Přeskočit na obsah

MZe ČR — Podpora poradenství, záměr c) Specializované poradenství

Záměr je zacílen na podporu „brokerů“. Mezi hlavní činnosti brokera zejména patří: identifikace a podpora členů OS, usnadnění jejich komunikace, pomoc s definicí cílů projektu a určením rolí jednotlivých členů OS, spolupráce s členy OS při vypracování a předložení zprávy o činnosti brokera, včetně pilotního návrhu projektu OS, který je podporován všemi aktéry operační skupiny.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 4. 2024 8:00 hodin do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

  • Příjemcem podpory jsou brokeři, kteří jsou k datu podání Žádosti o dotaci zařazeni do Evidence brokerů.

Typy podporovaných aktivit:

  • Záměr je zacílen na podporu „brokerů“. Broker je jedním z aktérů operační skupiny evropského inovačního partnerství (EIP), typicky se jedná zejména o poradce. Broker je fyzická osoba, která usnadňuje založení a případně i následné fungování operačních skupin EIP2 prostřednictvím poradenské služby. Klíčovou rolí brokera pro účely intervence 54.78 Podpora poradenství je založit operační skupinu/skupiny (OS) v oblasti zemědělství, potravinářství či lesnictví a ve spolupráci s členy OS vypracovat společný projekt, který povede k podání/ realizaci konkrétního inovativního projektu v rámci intervence 53.77 Podpora operačních skupin a projektů EIP. Mezi hlavní činnosti brokera zejména patří: identifikace a podpora členů OS, usnadnění jejich komunikace, pomoc s definicí cílů projektu a určením rolí jednotlivých členů OS, spolupráce s členy OS při vypracování a předložení zprávy o činnosti brokera, včetně pilotního návrhu projektu OS, který je podporován všemi aktéry operační skupiny.

Forma a výše podpory:

  • Druh dotace: přímá nenávratná dotace.
  • Výše dotace činí 100 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
  • Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí: 360 Kč/hod. poradenské služby.
  • Maximální počet hodin poradenské služby je stanoven na 277 na projekt.

Specifika a omezení:

  • Poradenská služba je realizována na území ČR; C.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru