Přeskočit na obsah

MZe — Dotace na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků — Dotační program č. 129 660

Dotace přispívající k trvalé udržitelnosti kulturních a venkovských prvků, čímž podněcuje tvorbu podmínek k odpovědnému využívání kulturních a venkovských prvků, rozvoji obcí a zvyšování hodnoty území a kvality kulturního a společenského života na venkově.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány od 1. 2. 2023 (8:00 hod.) do 22. 2. 2023 (23:59 hod.) nebo do okamžiku, kdy celková požadovaná částka registrovaných žádostí dosáhne v součtu pro podprogram 129 662 45 milionů Kč (podle toho, co nastane dříve).

Příjemci podpory:

 • a)  V obci do 2 000 obyvatel.
 • a)  V obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel.

  • Obec, město, městys.
  • Spolky (sdružení) a nadace.
  • Zájmová sdružení právnických osob.
  • Obecně prospěšné společnosti.
  • Vlastník objektu.
  • Vlastník pozemku, (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí.
  • Uživatel pozemku, na němž objekt stojí. 

Typy podporovaných aktivit:

 • Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny:
  • Jedná se o typ objektu: kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi.
  • Součástí projektu můžou být i terénní úpravy v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů od objektu v návaznosti na předmět dotace.

Forma a výše podpory:

 • Dotace z prostředků Ministerstva zemědělství může být maximálně 70 % finančních nákladů projektu.
 • Žadatel může dostat minimálně 15 000 Kč a maximálně 300 000 Kč.
 • Za způsobilé výdaje na terénní úpravy lze považovat jen výdaje ve výši max. 10 % předpokládaných způsobilých výdajů projektu, max. však 40 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Předmět dotace musí být zpřístupněný veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti.
 • Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot (včetně kulturních památek) v extravilánu i intravilánu obcí do 2 000 obyvatel nebo v obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel.
 • Odborná spolupráce je zajištěna s Ministerstvem kultury.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru