Přeskočit na obsah

MZe — Dotační program 129 670 — Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků II

Dotace přispívající k trvalé udržitelnosti kulturních a venkovských prvků, čímž podněcuje tvorbu podmínek k odpovědnému využívání kulturních a venkovských prvků, rozvoji obcí a zvyšování hodnoty území a kvality kulturního a společenského života na venkově.

Příjem žádostí:

 • Elektronická registrace žádosti prostřednictvím JDP od 1. 2. 2024 (8:00 hod.) do 14. 2. 2024 (18:00 hod.)

Příjemci podpory:

 • a)  V obci do 2 000 obyvatel.
 • a)  V obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel. 
  • Obec, město, městys.
  • Spolky (sdružení) a nadace.
  • Zájmová sdružení právnických osob.
  • Obecně prospěšné společnosti.
  • Vlastník objektu.
  • Vlastník pozemku, (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí.
  • Uživatel pozemku, na němž objekt stojí. 

Typy podporovaných aktivit:

 • Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, které neslouží k podnikatelské činnosti.
 • Dotační program 129 670 svým charakterem přispívá k trvalé udržitelnosti kulturních a venkovských prvků, čímž podněcuje tvorbu podmínek k odpovědnému využívání kulturních a venkovských prvků, rozvoji obcí a zvyšování hodnoty území a kvality kulturního a společenského života na venkově. 

Forma a výše podpory:

 • Pro žadatele v obci do 2 000 obyvatel:
  • Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, způsobilých výdajů projektu.
  • Minimální hodnota požadované dotace činí 15 000 Kč.
  • Maximální hodnota poskytnuté dotace činí 300 000 Kč.
 • Pro žadatele v obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel:
  • Výše dotace maximálně 60 % skutečně vynaložených, způsobilých výdajů projektu.
  • Minimální hodnota požadované dotace činí 15 000 Kč.
  • Maximální hodnota poskytnuté dotace činí 300 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem nemůže být subjekt, který nemá trvalý pobyt, případně sídlo na území České republiky,
 • předmět dotace se musí nacházet na území České republiky,
 • žadatelem nemůže být společnost vzniklá podle § 2716–2746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, organizační složka státu, příspěvková organizace, subjekty v působnosti Ministerstva obrany, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva vnitra a Ministerstva pro místní rozvoj.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru