Přeskočit na obsah

MZe Dotační program 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“

Cílem programu 129 290 “Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích” je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří odtokový režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Opatření přispějí ke zvýšené schopnosti zadržení vody v krajině v dané lokalitě, případně ke zlepšení bezpečného odtoku z kritických míst, a tím ke zvýšení protipovodňové ochrany v případě povodní.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí je od 1. 10. 2019 do 15. 1. 2020.
 • Příjem žádostí byl ukončen před termínem z důvodů překročení alokace. Žádosti, které přišli po 16. 10. 2019 po 14:00 budou vráceny všem žadatelům bez další administrace.

Příjemci podpory:

 • V rámci Podprogramu 129 292 je oprávněným žadatelem: Státní podniky Povodí a Lesy České republiky.
 • V rámci Podprogramu 129 293 je oprávněným žadatelem: Obce, svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podprogram 129 292 “Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví státu”.
 • Podprogram 129 293 “Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí”.

Forma a výše podpory:

 • Výše podpory Podprogram 129 292:
  a) státní podniky Povodí — úhrada se poskytuje maximálně do výše 80 % uznatelných nákladů stavebně-technické části, výdaje na odtěžení sedimentu včetně dalších souvisejících prací činí maximálně 250 Kč/m3 vytěženého sedimentu.
  b) Lesy ČR, státní podnik — úhrada se poskytuje maximálně do výše 70 % uznatelných nákladů stavebně-technické části, výdaje na odtěžení sedimentu včetně dalších souvisejících prací činí maximálně 250 Kč/m3 vytěženého sedimentu.
 • Výše podpory Podprogram 129 293:
  a) Rekonstrukce, obnova a odbahnění — maximálně do výše 80 % uznatelných nákladů stavebně-technické části, maximálně do výše 2 mil. Kč na akci a zároveň maximálně do výše 250 Kč/m3 vytěženého sedimentu včetně všech souvisejících nákladů v případě odbahňování.
  b) Výstavba, obnova — maximálně do výše 80 % uznatelných nákladů stavebně-technické části, maximálně do výše 4 mil. Kč/ha a současně maximálně do výše 10 mil. Kč na celou akci.

Specifika a omezení:

 • Podmínkou realizace projektu v programu 129 290 je jeho ukončení nejpozději do 31. 12. 2020.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

4 komentáře na “MZe Dotační program 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“”

 1. Jiří Hájek, starosta
  Jiří Hájek, starosta

  Vážení,
  v programu 129 293 je uveden termín “se stálým přítokem”. V našem případě se jedná o rybník, který je v bažinatém území a je zásobovám dešťovou vodou, prameny a slabým přítokem z rybníka nacházejícím se nad předmětným rybníkem. Tento přítok v letním období za velkého sucha vysichá. Lze tento případ považovat za stálý přítok. Jinak odtok vody z předmětného rybníka je napojen na Zálužský potok.
  Předem děkuji za odpověď.
  S pozdravem
  Hájek, starosta

 2. Libuše Rosová, starostka
  Libuše Rosová, starostka

  chtěla jsem se poptat, jestli by naše obec mohla žádat na obnovu rybníku, když nemáme projekt…nebo můžeme požádat o dotaci na projektovou dokumentaci se stavebním povolením na obnovu rybníku?
  děkuji

  1. Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,

   v rámci OPŽP, PO 4 je možné získat dotaci na obnovu rybníka, kde je způsobilým výdajem i projektová dokumentace. Výzva bude vyhlášena na začátku dubna, je nutné pak projektovou dokumentaci připravit rychle, protože je povinnou přílohou žádosti a také je nutné ji doložit ke schválení na kraj, apod.

   Pokud budete mít zájem o přípravu žádosti, můžete se na nás obrátit.

   S pozdravem, LT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru