Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MZe – Dotační program 3.c. Podpora testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR

shutterstock_156912908.jpg
Share Button

Dotace na podporu testování množitelkého materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metos PCR.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 12. 2019 do 31. 3. 2020.

Příjemci podpory:

  • Podnikatel podnikající v zemědělské výrobě, provádějící ozdravování polních a speciálních plodin.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora testování množitelkého materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metos PCR.

Forma a výše podpory:

  • Dotace a s uznatelností nákladů v období od 1. 1. 2020 do 15. 12. 2020.

Specifika a omezení:

  • Žádost o dotaci na dotační program 3.c. podává žadatel v listinné podobě v jednom vyhotovení na místně příslušné pracoviště Státního zemědělského a intervenčního fondu na Oddělení příjmu žádostí a LPIS SZIF dle adresy sídla (u právnické osoby) nebo dle adresy trvalého bydliště (u fyzické osoby).
  • V žádosti o dotaci by měly být uvedeny veškeré, žadatelem předpokládané uznatelné náklady na daný předmět dotace.
  • K žádosti o dotaci se dokládá tato povinná příloha:
    • a) Kladné vyjádření Českomoravské šlechtitelské a semenářské asociace k žádosti o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>