Přeskočit na obsah

MZe — Dotační program 3.d. — Podpora tvorby rostlinných genotypů

Dotace na zvýšení kvality rostlinné produkce cestou náhrady chemického ošetření a prevence proti šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem a sadbou.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 12. 2019 do 31. 3. 2020.

Příjemci podpory:

 • Podnikatel (§ 420 zákona č. 89/2012 Sb.) podnikající v zemědělské výrobě podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství nebo výzkumné pracoviště zabezpečující řešení výzkumných programů uvedených ve výkladu dotačního programu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou obilovin včetně kukuřice, malých zrnin, olejnin, luskovin, brambor, pícnin, zelenin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, chmele, révy a ovocných dřevin a ozdravování genotypů révy, chmele a ovocných plodin.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory:
  • do výše 70 % prokázaných vyjmenovaných nákladů u obilovin včetně kukuřice, malých zrnin, olejnin, luskovin, brambor, zelenin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, chmele, révy a ovocných dřevin a ozdravování genotypů révy, chmele a ovocných plodin,
  • do výše 70 % prokázaných vyjmenovaných nákladů u pícnin.

Specifika a omezení:

 • Žádost o dotaci musí být podána před zahájením realizace předmětu dotace.
 • Žadatel po podání žádosti o dotaci nesmí navyšovat požadavek na objem finančních prostředků.
 • K žádosti o dotaci se dokládají tyto povinné přílohy: 
  • 1. Projekt obsahující osnovu projektu, poslání projektu, popis cíle řešení, plán projektu, stručný popis metodického postupu a struktury řešitelského týmu.
  • 2. Kladné vyjádření Českomoravské šlechtitelské a semenářské asociace k žádosti o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru