Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MZe – Dotační program AGRICOVID Potravinářství

napoli-bread-1614188__340
Share Button

Dotace na podporu podnikatelských subjektů působící v oblasti výroby potravin dodávající produkty provozovatelům stravovacích služeb, aby zmírnily negativní ekonomické dopady opatření, která musely přijmout kvůli koronaviru.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 3. 2021 a končí 30. 4. 2021 včetně.

Příjemci podpory:

 • Žadatel:
  • je fyzickou osobou, která byla ke dni 1. prosince 2020 daňovým:
  • rezidentem České republiky,
  • nerezidentem České republiky, který předpokládá, že splní všechny podmínky pro uplatnění snížení daně za zdaňovací období roku 2020 podle § 35ba odst. 2 zákona o daních z příjmů,
  • je obchodní korporací, která ke dni 1. prosince 2020 byla daňovým rezidentem:
  • České republiky, nebo o jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a nedosáhla většiny svých příjmů za příslušné období ze zdrojů na území České republiky,
  • nebyl v úpadku nebo v likvidaci,
  • neukončí svou činnost nejméně ve lhůtě tří měsíců od poskytnutí podpory,
  • nebyl nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty,
  • nebyl k 31. 12. 2019 podnikem v obtížích.
 • B a) Výrobce potravin podle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jehož činností je výroba a uvádění na trh potravin určených pro provozovatele potravinářského podniku, který provozuje stravovací službu1,
 •   b) zemědělský podnikatel provozující zemědělskou výrobu podle ustanovení § 2e odst. 3 písm. a), b) a e) zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, jehož činností je uvádění na trh vlastní produkce zemědělské výroby určené pro výrobu potravin určených pro provozovatele potravinářského podniku, který provozuje stravovací službu4 a/nebo potravin určených pro provozovatele potravinářského podniku, který provozuje stravovací službu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Kompenzace na zajištění životaschopnosti podniku při omezení jeho činnosti způsobené opatřeními přijatými v důsledku šíření koronavirové nákazy SARS CoV-2. Životaschopností se rozumí schopnost subjektu zachovat produkci potravin, produkci zemědělské výroby a vlastní výrobní kapacity, a být schopen v reálném čase finančně pokrýt veškeré svoje závazky.

Forma a výše podpory:

 • Sazba dotace na předmět dotace:
  • až do 200 000 Kč/příjemce
  • a až do 20 000 Kč na každou spolupracující osobu6 nebo zaměstnance7.
 • Celková výše podpory v rámci tohoto dotačního programu nesmí být vyšší než 75 % skutečně prokázaného poklesu příjmů za prodej potravin.
 • Celková výše podpory na činnost prvovýroby nesmí přesáhnout ekvivalent 225 000 EUR na jednoho příjemce. V ostatních případech tato celková výše podpory na jednoho příjemce nesmí přesáhnout ekvivalent 1 800 000 EUR.

Specifika a omezení:

 • Dotace bude poskytnuta, pokud pokles celkových příjmů z prodeje potravin a/nebo z produkce zemědělské výroby podle ustanovení § 2e odst. 3 písm. a), b) a e) zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů činí min. 25 %. Porovnává se období od 1. 12. 2020 do 28. 2. 2021 za srovnatelné období od 1. 12. 2019 do 29. 2. 2020.
 • Žadatel může podat v tomto dotačním programu pouze jednu žádost.
 • Předmětem dotace nejsou prostředky na zachování pracovních míst a náhradu mzdy zaměstnancům.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>