Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MZe – Dotační program AGRICOVID Potravinářství

napoli-bread-1614188__340
Share Button

Dotace na podporu podnikatelských subjektů působící v oblasti výroby potravin dodávající produkty provozovatelům stravovacích služeb, aby zmírnily negativní ekonomické dopady opatření, která musely přijmout kvůli koronaviru.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 1. 2021 včetně.

Příjemci podpory:

 • Potravinářské a zemědělské podniky:
  • žadatel je fyzickou osobou, která byla ke dni 1. března 2020 daňovým:
  • rezidentem České republiky, nebo o nerezidentem České republiky, který předpokládá, že splní všechny podmínky pro uplatnění snížení daně za zdaňovací období roku 2020 podle § 35ba odst. 2 zákona o daních z příjmů,
  • je obchodní korporací, která ke dni 1. března 2020 byla daňovým rezidentem:
  • České republiky, nebo o jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a nedosáhla většiny svých příjmů za příslušné období ze zdrojů na území České republiky,
  • nebyl v úpadku nebo v likvidaci,
  • nebyl nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty,
  • nebyl k 31. 12. 2019 podnikem v obtížích,
  • nebylo proti němu zahájeno kolektivní insolvenční řízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Kompenzace na zajištění životaschopnosti podniku při omezení jeho činnosti způsobené opatřeními přijatými v důsledku šíření koronavirové nákazy SARS CoV-2. Životaschopností se rozumí schopnost subjektu zachovat produkci potravin a vlastní výrobní kapacity, a být schopen v reálném čase finančně pokrýt veškeré svoje závazky.

Forma a výše podpory:

 • Sazba dotace na předmět dotace:
  • až do 200 000 Kč/příjemce5
  • a až do 20 000 Kč na každou spolupracující osobu6 nebo zaměstnance7.
 • Celková výše podpory v rámci tohoto dotačního programu nesmí být vyšší než 75 % skutečně prokázaného poklesu příjmů za prodej potravin.
 • Celková výše podpory na činnost prvovýroby nesmí přesáhnout ekvivalent 100 000 EUR na jednoho příjemce. V ostatních případech tato celková výše podpory na jednoho příjemce nesmí přesáhnout ekvivalent 800 000 EUR.

Specifika a omezení:

 • Předmětem dotace nejsou prostředky na zachování pracovních míst a náhradu mzdy zaměstnancům.
 • Dotace bude poskytnuta, pokud pokles celkových příjmů z prodeje potravin činí min. 25 %. Porovnává se období od 1. 3. až 30. 11. 2020 za srovnatelné období od 1. 3. 2019 až 30. 11. 2019.
 • Žadatel může podat v tomto dotačním programu pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>