Přeskočit na obsah

MZe — Finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti

Finanční příspěvek bude poskytován uživatelům honiteb, vlastníkům loveckých psů, loveckých dravců a na hospodaření v lesích.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 8. 2018.

Příjemci podpory:

 • V případě finančních příspěvků poskytovaných uživatelům honiteb (§ 36 až § 41 nařízení vlády č. 30/2014 Sb.) – uživatelé honiteb podle § 2 písm. n) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“).
 • V případě finančního příspěvku na chov a výcvik národních plemen loveckých psů (§ 43 naří- zení vlády č. 30/2014 Sb.) – vlastníci loveckých psů.
 • V případě finančního příspěvku na chov a výcvik loveckých dravců (§ 44 nařízení vlády č. 30/2014 Sb.) – vlastníci chovů loveckých dravců vyvedených z umělých chovů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Příspěvky na zlepšování životního prostředí zvěře.
 • Příspěvky na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního.
 • Příspěvky na preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře.
 • Příspěvky na chov a výcvik národních plemen loveckých psů.
 • Příspěvky na chov a výcvik loveckých dravců.

Forma a výše podpory:

 • FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZVĚŘE: 
  • Založení nebo údržba políček pro zvěř — 6 000 Kč/ha.
  • Zřizování napajedel pro zvěř — 1 000 Kč/ks.
  • Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových betonových nor na lov lišek — 2 000 Kč/ks.
  • Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízení — 1 000 Kč/ks.
  • Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptáky — 250 Kč/ks.
  • Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových stacionárních nebo mobilních odchytových zařízení pro prasata divoká — 8 000 Kč/ks.
 • FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA PODPORU OHROŽENÝCH DRUHŮ ZVĚŘE A ZAJÍCE POLNÍHO: 
  • Vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců zvěře v lokalitách jejich přirozeného výskytu v rámci honitby – TETŘEV HLUŠEC — 8   000 Kč/ks.
  • Vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců zvěře v lokalitách jejich přirozeného výskytu v rámci honitby – TETŘÍVEK OBECNÝ 5 000 Kč/ks.
  • Vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců zvěře v lokalitách jejich přirozeného výskytu v rámci honitby – KOROPTEV POLNÍ 250 Kč/ks.
  • Vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců zvěře v lokalitách jejich přirozeného výskytu v rámci honitby – ZAJÍC POLNÍ 1 500 Kč/ks.
  • Pořízení nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptve 200 Kč/ks.
 • FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA OBORNÍ CHOVY ZVĚŘE SE VZÁCNÝMI DRUHY NEBO PODDRUHY: 
  • Oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy – KOZA BEZOÁROVÁ 1500 Kč/ks
  • Oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy – BÍLÝ JELEN 1 500 Kč/ks.
 • FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA PREVENTIVNÍ VETERINÁRNĚ LÉČEBNÉ AKCE A ZDOLÁVÁNÍ NÁKAZ V CHOVECH ZVĚŘE: 
  • Nákup a aplikace medikovaných premixů pro léčbu parazitóz u spárkaté zvěře 200 Kč/kg.
  • Laboratorně provedené veterinární vyšetření směřující ke zjišťování nákaz v chovech zvěře s výjimkou sérologických, virologických a parazitologických vyšetření nákaz hrazených Státní veterinární správou — výše příspěvku se stanoví ve výši 80 % skutečně vynaložených přímých nákladů.
 • FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY POSKYTOVANÉ VLASTNÍKŮM LOVECKÝCH PSŮ A LOVECKÝCH DRAVCŮ: 
  • Finanční příspěvky na chov a výcvik národních plemen loveckých psů — český teriér 2 000 Kč/výkon, český fousek 2 000 Kč/výkon.
 • FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA CHOV A VÝCVIK LOVECKÝCH DRAVCŮ: 
  • Jestřáb lesní 7 000 Kč/ks, sokol stěhovavý 5 000 Kč/ks, raroh velký 5 000 Kč/ks, orel skalní 5 000 Kč/ks.

Specifika a omezení:

 • Koncepce podpory oborního chovu vzácného poddruhu zvěře je v souladu s platným plánem mysliveckého hospodaření podle § 36 zákona o myslivosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru