Přeskočit na obsah

MZe — Mimořádná podpora

Podpora bude poskytována producentům zemědělských odvětvích postižených dopady ruské agrese na Ukrajině a na jejich stabilizaci s cílem zajistit nediskriminační postavení českých pěstitelů ovoce, zeleniny, chmele a českých producentů mléka na jednotném evropském trhu.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí bude probíhat od 16. 10. 2023 do 31. 10. 2023.

Příjemci podpory:

 • Fyzická nebo právnická osoba, která obhospodařuje zemědělskou půdu evidovanou na ni v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů jako druh zemědělské kultury ovocný sad, přičemž obdržel za dotační období roku 2022 podporu na produkci ovocných druhů s vysokou pracností podle § 23 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., a současně podal na dotační období roku 2023 žádost o poskytnutí podpory na produkci ovocných druhů s vysokou pracností podle § 31 nařízení vlády č. 83/2023 Sb.
 • Fyzická nebo právnická osoba, která je registrována ke dni doručení žádosti o podporu jako chovatel dojnic podle plemenářského zákona a současně podala na dotační období roku 2023 žádost o poskytnutí podpory na chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka podle § 37 nařízení vlády č. 83/2023 Sb.

Typy podporovaných aktivit:

 • Mimořádná podpora v roce 2023 je určena dle § 2 odst. 1 nařízení vlády pro:
  • A) pěstitele ovoce,
  • B) pěstitele zeleniny,
  • C) pěstitele chmele,
  • D) chovatele krav chovaných v systému chovu s tržní produkcí mléka.

Forma a výše podpory:

 • Výše sazeb mimořádné podpory v roce 2023 zveřejní Fond dle § 7 nařízení vlády nejpozději do 30. listopadu 2023.

Specifika a omezení:

 • Žádost o mimořádnou podporu v roce 2023 může podat také osoba, která je právním nástupcem žadatele, který by splnil podmínky poskytnutí podpory, nebo na niž přešla práva a povinnosti v důsledku převodu podniku, nájmu podniku či dědického řízení.
 • Podpora na jednotlivá odvětví bude vyplacena nejpozději do 31. 1. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru