Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MZe – Podprogram 129 403 „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I.“

aqua-3771946__340
Share Button

Dotace na výstavbu nových skupinových vodovodů, výstavba nové vodárenské infrastruktury sloužící k napojení oblastí zasažených suchem na skupinové vodovody a na vodárenské soustavy s dostatečnými zdroji pitné vody (tj. nové přivaděče, zdroje, vodojemy (VDJ), úpravny vod (ÚV) apod.).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20. 5. 2021 do 30. 9. 2021 nebo do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • a) Obce,
 • b) svazky obcí v případě, že mohou ručit za své závazky svým majetkem, případně dostatečně stabilními finančními zdroji nebo, neplatí-li předchozí podmínka, obce, které jsou členy svazku, ručí za závazky svazku,
 • c) vodohospodářské společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • 129 403-1-1 Výstavba a zabezpečení vodárenské infrastruktury – Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody:
  • výstavba nových skupinových vodovodů, výstavba nové vodárenské infrastruktury sloužící k napojení oblastí zasažených suchem na skupinové vodovody a na vodárenské soustavy s dostatečnými zdroji pitné vody (tj. nové přivaděče, zdroje, vodojemy (VDJ), úpravny vod (ÚV) apod.),
  • zabezpečení a zajištění větší odolnosti vodárenské infrastruktury a předcházení možným dopadům nedostatku pitné vody (navýšení kapacity stávajících zdrojů, VDJ, propojování vodárenských soustav apod.).
 • 129 403-1-2 Obnova a modernizace vodárenské infrastruktury – Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody:
  • rekonstrukce, modernizace a obnova vodárenské infrastruktury sloužící k napojení oblastí zasažených suchem na skupinové vodovody a na vodárenské soustavy s dostatečnými zdroji pitné vody).
 • 129 403-1-3 Smart Metering – Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody.
  • instalace Smart Meteringu na vodovodní síti z důvodu snížení ztrát nebo zajištění regulace spotřeby v oblastech s omezenými zdroji pitné vody.

Forma a výše podpory:

 • 129 403-1-1 - Alokace této výzvy je 600 mil. Kč a maximální výše podpory je až 70% z uznatelných nákladů.
 • 129 403-1-2 - Alokace této výzvy je 350 mil. Kč a maximální výše podpory je až 50% z uznatelných nákladů, ale maximálně 100 mil. Kč na jeden projekt. V rámci tohoto opatření může každý oprávněný žadatel předložit v této výzvě pouze jednu žádost.
 • 129 403-1-3 - Alokace této výzvy je 50 mil. Kč a maximální výše podpory je až 70% z uznatelných nákladů, ale maximálně 1500 Kč na jeden měřící bod (vodoměr).

Specifika a omezení:

 • Realizace akce (zajištění kolaudačního souhlasu, nebo rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu vč. nabytí právní moci) musí být nejpozději do 31. 12. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>