Přeskočit na obsah

MZe Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích

Vlastnící, nájemci či pachtýři lesa mohou získat z ministerstva zemědělství finanční příspěvky na hospodaření v lesích. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta podání žádosti o poskytnutí finančních příspěvků: do 31. 8. 2018.

Příjemci podpory:

 • Vlastník, nájemce, vypůjčitel či pachtýř lesa. Dále může žadatelem být spolek, společník společnosti (k žádosti se přikládá kopie zakladatelského dokumentu nebo smlouvy). Finanční příspěvek se poskytuje pouze v případě lesů, které nejsou ve vlastnictví státu.

Typy podporovaných projektů:

 • Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese.
 • Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku.
 • Příspěvek na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů.
 • Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů.

Forma a výše podpory:

 • PŘIROZENÁ OBNOVA — Finanční příspěvek se poskytuje i na lesní pozemky, které jsou v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově označeny jako bezlesí. 
  • Meliorační a zpevňující dřeviny — pásmo A i B 15 000 Kč/ ha.
  • Dřeviny základní, přimíšené a vtroušené- pásmo A i B 10 000 Kč/ha.
 • UMĚLÁ OBNOVA SÍJÍ 
  • Meliorační a zpevňující dřeviny — pásmo A i B 15 000 Kč/ha.
  • Dřeviny základní, přimíšené a vtroušené — pásmo A i B 10 000 Kč/ha.
 • UMĚLÁ OBNOVA SADBOU PRVNÍ — Finanční příspěvek se poskytuje nejvýše na 1,3 násobek minimálního počtu jedinců na 1 ha stanoveného pro základní dřevinu. 
  • Meliorační a zpevňující dřeviny — pro pásmo A i B 12 Kč/sazenice.
  • Dřeviny základní, přimíšené a vtroušené pro pásmo A i B 8 Kč/sazenici/.
 • UMĚLÁ OBNOVA SADBOU OPAKOVANÁ — Finanční příspěvek se na obnovovanou část lesního porostu poskytuje nejvýše jedenkrát za období platnosti. 
  • Meliorační a zpevňující dřeviny — pro pásmo A i B 9 Kč/sazenice/, 30 Kč/poloodrostek, 40 Kč/odrostek.
  • Dřeviny základní, přimíšené a vtroušené — pro pásmo A i B 7  Kč/sazenice.
 • OCHRANA LESNÍCH POROSTŮ DO STADIA JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 
  • Ochrana kultur proti buřeni — pro pásmo A 4 500 Kč/ha, pro pásmo B 4 000 Kč/ha.
  • Ochrana kultur proti zvěři — pro pásmo A 3 500 Kč/ha, pro písmo B 2 500 Kč/ha.
  • Ochrana kultur proti klikorohu — pro pásmo A 1 000 Kč/ha, pro pásmo B 700 Kč/ha.
  • Ochrana kultur proti myšovitým — pro pásmo A 2 500 Kč/ha, pro pásmo B 2 000 Kč/ha.
 • ZŘIZOVÁNÍ NOVÝCH OPLOCENEK
  • Zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 160 cm za účelem zajištění lesních porostů nebo jejich částí se zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30 % a vyšším — pro pásmo A i B 70 000 Kč/km.
 • ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY LESNÍ PŮDY HNOJENÍM K JEDNOTLIVÝM SAZENICÍM PŘI VÝSADBĚ
  • Zlepšování kvality lesní půdy, hnojení k jednotlivým sazenicím při výsadbě — pro pásmo A i B 2 000 Kč/ha.
 • VÝCHOVA LESNÍCH POROSTŮ DO 40 LET VĚKU
  • Prořezávky — pro pásmo A i B 4 000 Kč/ha.
  • Předmýtní úmyslná těžba — pro pásmo A i B 3 200 Kč/ha.

Specifika a omezení:

 • Opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů se neposkytuje na činnosti prováděné v důsledku obnovy porostů po kalamitách, které byly financovány prostřednictvím Programu rozvoje venkova České republiky na období 2014 — 2020.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru