Přeskočit na obsah

MZe — Prevence před povodněmi IV

Dotace na zvýšení míry ochrany před povodněmi především v oblastech s významným povodňovým rizikem dle směrnice 2007/60/ES realizací technických protipovodňových opatření s prioritou opatření, která jsou identifikována v plánech pro zvládání povodňových rizik.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 12. 2023.

Příjemci podpory:

 • a) Státní podniky povodí. Státní podniky Povodí a Lesy ČR, stání podnik.
 • b) Obce. Státní podniky povodí. Státní podniky povodí a Lesy ČR, stání podnik.
 • c) Státní podniky povodí. Státní podniky povodí a Lesy ČR, stání podnik. Obce, jako správci drobných vodních toků.

Typy podporovaných aktivit:

 • Program 129 360 je rozdělen na tři podprogramy: 
  • a) 129 363 „Podpora projektové dokumentace“,
  • b) 129 364 „Podpora protipovodňových opatření s retencí”,
  • c) 129 365 „Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků“.

Forma a výše podpory:

 • a) Program 129 363 — maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 95 %.
 • b) Program 129 364 — maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 95 % při rekonstrukci max. 70 %.
 • c) Program 129 365 —  maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 85 %.

Specifika a omezení:

 • Budou upřednostňována efektivní technická opatření vytvářející akumulační a retenční prostory (tj. zřizování, úprava a rekonstrukce poldrů včetně realizace dalších doprovodných opatření jako jsou např. zasakovací průlehy atp., zřizování a rekonstrukce vodních nádrží s vyčleněnými retenčními prostory a řízené rozlivy povodní) a dále výstavba opatření podél vodních toků v intravilánu. Bude přihlíženo k systémovému řešení protipovodňové ochrany v rámci povodí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru