Přeskočit na obsah

MZe Program 129 310 „Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu – závlahy – II. etapa“

Implementací programu by mělo být dosaženo snížení potřeby vody na závlahy, energetické i personální náročnosti provozu závlahových soustav, větší flexibility závlahových systémů při plnění rozdílných požadavků na závlahové systémy a snížení celkové spotřeby vody na závlahovou dávku.

Příjem žádostí:

 • Termín podání žádosti o dotaci: 
  • V rámci podprogramu 129 312 od 15. 2. 2021 do 30. 4. 2021.
  • V rámci podprogramu 129 313 od 15. 2. 2021 do 30. 11. 2021.

Příjemce podpory:

 • Podprogram 129 312 — Zemědělský podnikatel; Podnikatelský subjekt — právnická osoba provozující závlahové zařízení sloužící pro zemědělskou prvovýrobu, který je alespoň z 60 % vlastněn zemědělskými prvovýrobci.
 • Podprogram 129 313 — Státní pozemkový úřad.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora obnovy a budování závlahového detailu: 
  • Pořízení strojů a zařízení k dodávce závlahové vody k plodinám (závlahový detail),
 • Podpora obnovy, budování a optimalizace závlahových sítí: 
  • Výstavba a obnova čerpacích stanic.
  • Výstavba a obnova odběrných objektů.
  • Výstavba a obnova trubních rozvodů a závlahových kanálů.
  • Výstavba a obnova závlahové nádrže.
  • Řídící a optimalizační systémy závlahových soustav, například měřící a regulační zařízení, automatizační a řídící zařízení, komunikační zařízení, meteorologické přístroje a čidla půdní vlhkosti.

Forma a výše podpory:

 • V rámci podprogramu 129 312 se podpora poskytuje od 40 do 90 % způsobilých výdajů dle typu žadatele a místa realizace.
 • V rámci podprogramu 129 313 se podpora poskytuje až do výše 100 % způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Podpora je poskytována formou účelově vázané podpory pouze na investiční výdaje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat:

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru