Přeskočit na obsah

MZe — Program 129 410 — Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III

Dotace na výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů, výstavbu a rekonstrukci ke zkvalitnění technologie úpravy vody, výstavbu, dostavbu, rekonstrukci a intenzifikaci čistíren odpadních vod a kanalizační sítě.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 1. dubna 2021 do 30. září 2021 nebo do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Obce.
 • Svazky obcí v případě, že mohou ručit za své závazky svým majetkem, případně dostatečně stabilními finančními zdroji nebo, neplatí-li předchozí podmínka, obce, které jsou členy svazku, ručí za závazky svazku.
 • Vodohospodářské akciové společnosti s více než 90 % většinou kapitálové účasti měst a obcí.

Typy podporovaných projektů:

 • 129 412–1 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů III.
 • 129 413–1 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury kanalizací III.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace je 1 500 mil. Kč.
 • Maximální výši podpory je až 70 % z uznatelných nákladů a současně podpora na jeden projekt může činit maximálně 50 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Realizace akce (zajištění kolaudačního souhlasu, nebo rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu vč. nabytí právní moci) musí být nejpozději do 31. 12. 2025.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

6 komentářů na “MZe — Program 129 410 — Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III”

 1. Rád bych se na Vás obrátil s žádostí fyzické osoby o možnost dotace na výstavbu vodovodu a kanalizace v obci Žeravice u Přerova (Olomoucký kraj).
  Žádám Vás o stručnou odpověď, zda mohu za určitých okolností využít možnosti podpory v rámci programu 129 250. Obec i město se k nám , investorům “postavilo zády”. Na vlastní náklady jsme zadali projektantovi vypracování PD pro tuto akci, nechali schválit kompetentními osobami na VAK Přerov. Město se nechce a nebude spolupodílet na této akci i když by tím podpořilo navýšení počtu obyvatel (rodin) v obci.

  Projekt: Výstavba 4RD v obci (dle studie města Přerova)
  Investor: fyzická osoba
  Žadatel o případnou dotaci: fyzická osoba

  Jsem si vědom podmínek “Oprávnění žadatelé” i “Upozornění pro žadatele”, proto se na Vás obracím s prosbou o radu, není-li k tomuto programu alternativa pro fyzickou osobu nebo sdružení fyzických osob.

  Akce je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací obce (města).

  Děkuji

  Jiří Žádník

  1. Dobrý den,

   bohužel, na výstavbu vodovodů a kanalizací mohou podávat žádosti o dotace pouze veřejné subjekty, jako jsou obce, města, svazky obcí, příspěvkové organizace či obchodní společnosti ovládané z více jak 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

   S pozdravem, LT

 2. Obec akutně potřebuje provést rekonterukci hlavního vodovodního řadu. Obec má něco přes 500 obyvatel. Je možné na tuto akci dosáhnout na aktuální dotaci? Jsou znatelnými náklady i výdaje na zpracování projektové dokumetace?

  1. Kateřina Čočková

   Dobrý den pane Dvořáčku,

   můžete v rámci této výzvy žádat, jelikož je určena pro obce do 1 000 obyvatel. Sběr žádostí je však ukončen zítra 28. 11. 2014.
   V žádosti je prostor i na náklady přípravy a zabezpečování akce.

   S pozdravem, KČ

 3. Dobrý den,
  prosím Vás o informaci, má vůbec obec do 2 tis. obyvatel možnost získat dotaci na kanalizaci a ČOV?
  Děkuji předem za odpověď, s pozdravem Kukačová Iva.

  1. Dobrý den, paní Kukačová,

   ano, je možné, aby obec do 2 000 obyvatel obdržela dotaci na kanalizaci a ČOV. Tyto záměry podporují krajské programy, ale i operační programy financované evropskými fondy.

   V případě dalších dotazů jsem Vám k dispozici.

   S pozdravem, RB

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru