Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MZe – Program 129 420 – Podpora odkupu a scelování infrastruktury vodovodů a kanalizací

shutterstock_133102388.jpg
Share Button

Program slouží k podpoře odkupu vlastnických práv k vodohospodářské infrastruktuře za účelem jejího scelování a snížení vysoké atomizace vlastnické struktury oboru vodovodů a kanalizací.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 2. 2021 do 30. 9. 2022 nebo do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Obce.
 • Svazky obcí v případě, že mohou ručit za své závazky svým majetkem, případně dostatečně stabilními finančními zdroji nebo, neplatí-li předchozí podmínka, obce, které jsou členy svazku, ručí za závazky svazku.
 • Vodohospodářské společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora odkupu vlastnických práv k vodohospodářské infrastruktuře za účelem jejího scelování a snížení vysoké atomizace vlastnické struktury oboru vodovodů a kanalizací.
 • Program bude podporovat odkup vlastnických práv k vodovodům a kanalizacím (viz § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a to za účelem dosažení scelení majetku a převedení vlastnických práv pod kontrolu měst a obcí České republiky.

Forma a výše podpory:

 • Výše alokace činí 300 mil. Kč.
 • Finanční zdroje Programu tvoří:
  • a) vlastní zdroje žadatele,
  • b) systémově určené výdaje státního rozpočtu případně individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu.
 • OVK provede posouzení hodnoty majetku tím, že porovná:
  • a) znalecký posudek (zajistí žadatel) ceny pořizovaného infrastrukturního majetku,
  • b) pořizovací (aktualizovanou) cenu objektů, která byla předána do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací podle § 5 zákona č. 274/2001 Sb. sníženou o % opotřebení dané infrastruktury určené podle přílohy č. 3 Pravidel,
  • c) sjednaná cena dle kupní smlouvy (tržní cena).
 • Na akce u podprogramu 129 422 se podpora ze státního rozpočtu poskytuje ve výši 30 % z nejnižší ceny vzešlé z porovnání cen.

Specifika a omezení:

 • Realizace akce musí být nejpozději do 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>