Přeskočit na obsah

MZe – Program rozvoje venkova — 1.1.1 Vzdělávací akce a 1.2.1. Informační akce

Cílem opatření je přispět k dosažení konkurenceschopného zemědělství, potravinářství a lesnictví a napomoci tak zajištění udržitelného hospodaření s přírodními zdroji.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 30. 4. 2024 od 8:00 hodin do 21. 5. 2024 do 18:00 hodin. 

Příjemci podpory:

 • Příjemcem podpory je subjekt zajišťující vzdělávací/informační akce. Subjekt musí být k této činnosti akreditován Ministerstvem zemědělství nebo je pověřený Ministerstvem zemědělství ke konání základních kurzů pro nakládání s přípravky a používání přípravků na ochranu rostlin nebo je akreditován k realizaci kurzu pro výkon obecných zemědělských činností nebo je vedený v Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství.

Typy podporovaných projektů:

 • Operace 1.1.1 Vzdělávací akce a 1.2.1. Informační akce jsou rozděleny na následující záměry:
  • a) Akce zaměřené na prioritní oblast 2A — Zlepšení hospodářské výkonnosti zemědělských podniků a usnadnění jejich
   restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh.
   b) Akce zaměřené na prioritní oblast 2B — Usnadnění vstupu dostatečně kvalifikovaných zemědělců do odvětví zemědělství a generační obnova v tomto odvětví.
   c) Akce zaměřené na prioritní oblast 2C  ‑Zlepšení ekonomické výkonnosti lesního hospodářství.
  • d) Akce zaměřené na prioritní oblast 3A1 — Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců přidáváním hodnoty zemědělských produktů a podporou místních trhů a krátkých dodavatelských řetězců.
  • e) Akce zaměřené na prioritu 4 — zemědělství — Prioritní oblast 4A Obnova, zachování a zvýšení biologické rozmanitosti (včetně oblastí sítě Natura 2000, v oblastech s přírodními či jinými zvláštními omezeními), zemědělství vysoké přírodní hodnoty a stavu evropské krajiny, prioritní oblast 4B lepší hospodaření s vodou, vč. nakládání s hnojivy a pesticidy, prioritní oblast 4C předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou.
  • f) Akce zaměřené na prioritu 4 — lesnictví — Prioritní oblast 4A Obnova, zachování a zvýšení biologické rozmanitosti (včetně oblastí
   sítě Natura 2000, v oblastech s přírodními či jinými zvláštními omezeními), zemědělství vysoké přírodní hodnoty a stavu evropské krajiny, prioritní oblast 4B lepší hospodaření s vodou, vč. nakládání s hnojivy a pesticidy, prioritní oblast 4C předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou.
  • g) Akce zaměřené na prioritní oblast 5E — lesnictví — Podpora ukládání a pohlcování uhlíku v lesnictví.

Forma a výše podpory:

 • Výše dotace činí 100 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
 • Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 1 000 000 Kč na projekt. V případě, že jsou součástí projektu investiční výdaje, je maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, 5 000 000 Kč.
 • Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 50 000 Kč na projekt.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu je pouze na území České republiky.
 • Veškeré výdaje musí vždy souviset s uskutečněním projektu.
 • Projekt se nevztahuje na akce, které tvoří součást běžných programů nebo systémů středního a vyššího vzdělávání; C.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru