Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MZe – Program rozvoje venkova – 1.2.1 Informační akce

Zaměstnanost o.s. zahájilo realizaci KA 02 – „Pilotní ověření a realizace vzdělávacích aktivit pro cílové skupiny“ projektu „Vzdělávání lektorů pro udržitelný rozvoj se zaměřením na age management“
Share Button

Cílem opatření je přispět k dosažení konkurenceschopného zemědělství, potravinářství a lesnictví a napomoci tak zajištění udržitelného hospodaření s přírodními zdroji.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat v termínu od 5. 4. 2022 8:00 hodin do 26. 4. 2022 18:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Příjemcem podpory je subjekt zajišťující vzdělávací/informační akce. Subjekt musí být k této činnosti akreditován Ministerstvem zemědělství nebo je pověřený Ministerstvem zemědělství ke konání základních kurzů pro nakládání s přípravky a používání přípravků na ochranu rostlin nebo je akreditován k realizaci kurzu pro výkon obecných zemědělských činností nebo je vedený v Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství.

Typy podporovaných projektů:

  • Podporu lze poskytnout pouze na neinvestiční výdaje sloužící k zabezpečení a provádění informačních akcí, které odpovídají účelu podpory.
  • Jedná se například o technické zabezpečení, výukové materiály, cestovní výdaje, výdaje spojené s činností lektorů a tlumočníků, výdaje na vlastní realizaci projektu, výdaje spojené s pořádáním exkurze a praktických ukázek, občerstvení účastníků, nákup kancelářských potřeb, náklady na propagaci akce.

Forma a výše podpory:

  • Výše dotace činí 100 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
  • Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 1 000 000 Kč na projekt.
  • Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 50 000 Kč na projekt.

Specifika a omezení:

  • Realizace projektu je pouze na území České republiky.
  • Veškeré výdaje musí vždy souviset s uskutečněním projektu.
  • Tento program se nevztahuje na akce, které tvoří součást běžných programů nebo systémů středního a vyššího vzdělávání.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>