Přeskočit na obsah

MZe – Program rozvoje venkova — 4.3.2. Lesnická infrastruktura

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na podporu výstavby a rekonstrukcí lesních cest vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat v termínu od 5. 10. 2021 8:00 hodin do 26. 10. 2021 18:00 hodin.

Příjemce podpory:

 • Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.

 Typy podporovaných projektů:

 • Podpora výstavby a rekonstrukcí lesních cest vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Ke zlepšení kvality stávajících lesních cest dojde jejich rekonstrukcí. Ke zvýšení hustoty lesních cest dojde výstavbou nových cest či rekonstrukcemi stávajících lesních cest se zvýšením jejich kategorie. Zohledněno bude rovněž omezení erozního účinku odvodnění lesních cest či vybavenost lesních cest pro účely ochrany lesa.

 Forma a výše podpory:

 • Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 90 % způsobilých výdajů.
 • Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 10 000 Kč na projekt.
 • Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 8 000 000 Kč na projekt.

 Specifika a omezení:

 •  Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy.
 • V rámci jedné podané Žádosti o dotaci může žadatel realizovat v rámci jednoho lesního hospodářského celku nebo zařizovacího obvodu pouze jeden způsobilý úsek lesní cesty.

 Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “MZe – Program rozvoje venkova — 4.3.2. Lesnická infrastruktura”

  1. Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,

   aktuálně ještě není zveřejněn harmonogram na rok 2018, proto vám nemůžu sdělit, zda bude v tomto roce výzva vyhlášena. V podzimním kole výzev 2017 však tato výzva vyhlášena nebude.

   S pozdravem, LT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru