Přeskočit na obsah

MZe – Program rozvoje venkova — 6.4.1 Investice do nezemědělských činností

Dotační program je zaměřena na investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech, a to podporou vybrané ekonomické činnosti. Jedná se o oblast výroby tvarovaných biopaliv. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat v termínu od 4. 10. 2022 8:00 hodin do 25. 10. 2022 18:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která splňuje definici zemědělského podnikatele podle § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a je minimálně po dobu 2 let před podáním Žádosti o dotaci evidována v Evidenci zemědělského podnikatele.

Typy podporovaných projektů:

 • Operace je zaměřena na investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech, a to podporou vybrané ekonomické činnosti. Jedná se o oblast výroby tvarovaných biopaliv. Podporovány budou jak stavební výdaje potřebné pro zřízení provozovny, tak strojní zařízení a technologie potřebné pro provoz dané činnosti.
 • Záměr c) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv.
 • Výdaje na technologie: 
  • technologie na výrobu tvarovaných biopaliv (technologie skladu, příjmu, dopravy a třídění biomasy, technologie dezintegrace biomasy, technologie sušení biomasy, technologie mixování a úpravy biomasy, technologie lisování, technologie úpravy a expedice produktu, elektroinstalace), technologie řízení provozu včetně nákupu nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem – hardware, software,
  • montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání.
 • Ostatní výdaje:
  • nová výstavba či stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) provozovny na výrobu tvarovaných biopaliv, včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance (stavební materiál, stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb),
  • doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchu v areálu zařízení, úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy),
  • pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost v souvislosti s projektem, tj. manipulátor, vysokozdvižný vozík.

Forma a výše podpory:

 • Výše dotace:
  • 25 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro velké podniky,
  • 35 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro střední podniky,
  • 45 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro malé podniky.
 • Minimální částka výdajů pro stanovení dotace na jeden projekt činí 200 000 Kč a maximální výše je 10 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Projekt lze realizovat na území celé České republiky s výjimkou měst Hl. město Praha, Plzeň, Liberec, Brno a Ostrava; C.
 • Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s vyhodnocením aspektů účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti3 ; C.
 • Projekt je zaměřen pouze na činnost v oblasti výroby tvarovaných biopaliv; C.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru