Přeskočit na obsah

MZe – Program rozvoje venkova — 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

Dotační program na podporu rekonstrukce porostů náhradních dřevin. Délka trvání projektu je 5 let a realizace projektu je zaměřena na lesní pozemky s porosty náhradních dřevin v imisních oblastech A nebo B. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat v termínu od 6. 10. 2020 8:00 hodin do 27. 10. 2020 18:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků,
 • sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních pozemků.

Typy podporovaných projektů:

 •  Dotace se týká převážně těchto činností:
  • Snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního porostu za účelem obnovy;
  • příprava ploch před zalesněním — mechanická a chemická příprava půdy včetně rozhrnování valů;
  • umělá obnova sadbou;
  • hnojení lesních dřevin při výsadbě;
  • ochrana založeného porostu (mechanická i chemická),
  • ochrana melioračních a zpevňujících dřevin na obnovních prvcích.

Forma a výše podpory:

 • Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 100 % těchto výdajů.
 • Minimální výše výdajů pro stanovení dotace je 100 000 a maximální výše je 40 000 000 Kč na projekt.
 • Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci této operace činí 400 000 000 Kč za období 2014 — 2020.

Specifika a omezení:

 • Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace na účet příjemce dotace; C.
 • Žadatel může v rámci této výzvy podat více Žádostí o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru