Přeskočit na obsah

MZe — PRV 4.1.1 Investice do zemědělských podniků

Podporovány jsou investice v zemědělské výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů zemědělské prvovýroby, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a snadnějšímu přístupu k novým technologiím s výrazným inovačním potenciálem tam, kde je obnova zásadní pro další činnost.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány od 15. 6. 2021, 8:00 hodin do 13. 7. 2021, 18:00 hodin.

Příjemce podpory:

 • Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
 • V případě záměru a), b) a m) musí žadatel zároveň splňovat definici mikro, malého nebo středního podniku.
 • Mladý začínající zemědělec, který zahájil svou činnost v průběhu pěti let předcházejících Žádosti o dotaci, tj.:
 • a) fyzická osoba, která: 
  • dosáhla ke dni podání Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni nedosáhla věku 41 let,
  • a zároveň není evidována déle než 5 let před podáním Žádosti o dotaci v Evidenci zemědělského podnikatele a zároveň datum zahájení činnosti není starší než 5 let od data podání Žádosti o dotaci.
 • b) právnická osoba, která je řízena fyzickou osobou/osobami, která/které:
 • dosáhla/dosáhly ke dni podání Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni nedosáhla/nedosáhly věku 41 let.

Typy podporovaných projektů:

 • A) stavby a technologie v živočišné výrobě (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní): 
  • výstavba a rekonstrukce ustajovacích prostor a chovatelských zařízení, výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby vč. jejich úpravy a zpracování, výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro krmiva a/nebo steliva pro přímou spotřebu v podniku , pořízení technologií pro živočišnou výrobu.
 • B) stavby a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu: 
  • výstavba a rekonstrukce staveb pro skladování a sklizeň produktů rostlinné produkce (kromě obilovin a olejnin) včetně technologií, i technologií na čištění technologických vod, výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí sadů včetně protikroupových a protidešťových systémů a ochranných sítí proti ptactvu, výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí chmelnic včetně protikroupových a protidešťových systémů.
  • Investice do Nové výsadby révy vinné4 : 
   • výstavba nosných konstrukcí
   • pořízení sadbového materiálu
  • výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, kontejneroven včetně souvisejících technologií, kromě závlahových systémů,
  • výstavba a rekonstrukce dalších zahradnických a speciálních staveb včetně souvisejících technologií — dočasná úložiště vyzvednutého sadebního materiálu (klimatizované haly, chladicí boxy apod.), pařeniště, stacionární kompostéry, školky na ovocné druhy včetně révy vinné a sadby chmele,
 • C) nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu, seznam konkrétních strojů je uveden v příloze č. 3 těchto Pravidel,
 • D) nádrže na zadržení srážkových vod ze střech (nové stavby i rekonstrukce) o minimální kapacitě 6 000 l vč. okapových systémů na svod vody ze střech do nádrže,
 • E) retenční nádrže — výstavby, rekonstrukce a obnovy funkce retenčních nádrží, které jsou projektovány v souladu s odvětvovou technickou normou vodního hospodářství TNV 75 2415 Suché nádrže.
 • F) Obecné náklady spojené s přípravou a realizací projektu.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory může dosáhnout maximálně 60 % způsobilých výdajů.
 • Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí minimálně 250 000 Kč a maximálně: 
  • 2 000 000 Kč u záměru a), b), m),
  • 30 000 000 Kč u záměru j), k), n),
  • 50 000 000 Kč u záměru h),
  • 30 000 000 Kč u záměru l), s výjimkou investic do skladů ovoce a zeleniny včetně brambor, kde je maximálně 50 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy.
 • Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s vyhodnocením aspektů účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnost.
 • Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace (konečné platby) na účet příjemce dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

11 komentářů na “MZe — PRV 4.1.1 Investice do zemědělských podniků”

 1. Dobry den mam dotaz jsem zacinajici podikatel a mam moznost ziskat farmu o velikosti 1OOOmctverecnich z pozemkama 12,4h ze vsim i z dobytkem celkova cena objektu je 11100000Kc mel bych sanci ziskat nato dotace na koupy objektu dekuji za odpoved

 2. Dobrý den

  Plánuji nákup přívěsu na přepravu hospodářských zvířat. Cena cca 110 000 Kč + DPH. Je vypsaný nějaký dotační program který by bylo možné využít? Děkuji za info .

  1. Bc. Kateřina Čočková

   Dobrý den,

   aktuálně (do 12. 10.) mohou zemědělští podnikatelé podávat žádosti do Programu rozvoje venkova — Investice do zemědělských podniků. Z dotace je však možné pořídit pouze strojní zařízení, které je uvedeno v Příloze 4, str. 40 tohoto dokumentu.

   S pozdravem, KČ

 3. Dobrý den,
  chci ze zeptat, zda a kdy je možné získat dotaci na modernizaci dopravních prostředků a strojů na zpracování půdy. Konkrétně se mi jedná o nákup dvou kvalitních českých traktorových návěsů o užitečné hmotnosti 16 nebo 20 t (cena kolem 920 tis. Kč za jeden) a diskových bran o záběru cca 7 m za cenu cca 750 tis. Kč. Jsme ZD hospodařící poblíž Prostějova. Za odpověď předem děkuji.

  1. Bc. Kateřina Čočková

   Dobrý den,

   v rámci této výzvy je podporován pouze nákup takového zařízení, které je přesně uvedeno v podmínkách výzvy. Způsobilé výdaje této podpory najdete ZDE — Příloha č. 4, str. 40.

   S pozdravem, KČ

 4. Dobrý den,je možné získat dotaci na výstavbu haly na volné ustájení zvířat?Stihli byste případně žádost o dotace na pořízení do 12.10. 2015 podat?Děkuji za odpověd.

 5. Dobrý den,jsem evidována jako zemědělec- ale malý,mohu tedy buď čerpat na výstavbu zastřešení pro zvířata ‚či koupi starého rozpadlého statku i s polema?A popř zda je nějaký limit odkud až kam můžu/min-max Kč/.Děkuji a přeji hezký den

  1. Bc. Kateřina Čočková

   Dobrý den,

   ZDE najdete veškeré informace k této výzvě.
   Způsobilé výdaje, tj. výdaje na které může být dotace poskytnuta, najdete na str. 6 tohoto dokumentu. Minimální částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace činí 100 000 Kč, maximální 150 mil. Kč. Max. výše dotace je 60 % ze způsobilých výdajů projektu.

   S pozdravem, KČ

 6. dobrý den.
  Můj projek se opírá o několik faktorů.Jedná se o obec Jestřabí u Fulneku ok.Nový Jičín,jedná se o obec okolo 100 obyvatel.Chci založit sady regionálních odrůd ovoce.Jedná se o Jadernici Moravskou,Hrušeň Špinku , šnestku domácí a jeřáb Moravský.toto chsi pěetovat na výměře cirka 15 ha.zárověň plánuji tradiční zpracování veškerého ovoce podle místních / Valašských tradic.
  V rámci rozvoje obce chci zbudovat soustavu rybníků znásledujících důvodu a) jelikoš v obci vysichají studny již několik let po sobě,tak by jsme pomoci rybníku zvedli hladinu spodní vody tak aby byla zajištěna výše hladiny ve studních v obci,před tímto rybníkem by jsme zbudovali biologickou čističku odpadních vod,protože v obci není čistička odpadních vod,a veškerá odpadní voda je vypouštěna do místního potoka.V této soustavě by jsme zbudovali další dva rybníky za účelem chovu ryb možná taky pro rekreační účely,na tento program vytvoříme 6 až 8 pracovních míst,tento program pojímáme jako rodinnou farmu,moje žena a já si vyřídíme živnost soukromý zemědělec.Sromky ovocných stromů budeme pěetovat výhradně ze semen,mimo Jeřáb Moravský 

  děkuji za odpověď a Váš názor

  Ing.Jaromír Kraus

  1. Bc. Kateřina Čočková

   Dobrý den,

   sadařství podporuje národní program MZe ČR. Na 1 ha můžete získat dotaci až ve výši 200 000 Kč. Dotační titul je aktuálně otevřen a je možné žádat do konce září. Více info ZDE.

   Co se týká Vašeho druhého záměru, některé aktivity by mohly spadat pod program OP Životní prostředí (budování rybníků, ČOV). Abychom mohli lépe tento záměr posoudit, potřebovali bychom znát podrobnější informace.

   V případě dalších dotazů jsem Vám k dispozici.
   S pozdravem, KČ

Napsat komentář: Marek Máliš Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru