Přeskočit na obsah

MZe — SZIF — Lesnicko-environmentální platby

Dotace na zachování porostního typu hospodářského souboru (ZPTHS) a na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin (Genofond).

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 15. května 2023.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem může být vlastník, nájemce, vypůjčitel nebo pachtýř lesa nebo jejich spolky.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření umožní v rámci Strategického plánu SZP poskytování dotací podle článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115. Opatření se skládá ze 3 podopatření.
 • Podopatření Zachování porostního typu hospodářského souboru.
 • Podopatření Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin (Genofond).
 • Podopatření Zachování habitatových stromů. 
  • Příjem žádostí do tohoto podopatření bude umožněn až v roce 2024. V roce 2023 bude však možné zaevidování habitatových stromů do IS fLPIS.

Forma a výše podpory:

 • Podopatření Zachování porostního typu hospodářského souboru
  Sazba dotace činí 195 EUR/ha porostní skupiny zařazené do podopatření za kalendářní rok.
 • Podopatření Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin
  Sazba dotace činí 71 EUR/ha porostní skupiny zařazené do podopatření za kalendářní rok.
 • Podopatření Zachování habitatových stromů
  Sazba dotace činí 143 EUR/ha kruhové plochy zařazené do podopatření za kalendářní rok.
 • Podopatření 15.1.1 Zachování porostního typu hospodářského souboru
  Sazba dotace činí 183 EUR/ha porostní skupiny zařazené do podopatření za kalendářní rok.
 • Podopatření 15.2.1 Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin
  Sazba dotace činí 74 EUR/ha porostní skupiny zařazené do podopatření za kalendářní rok.
 • Podopatření II.2.2 Zachování hospodářského souboru
  Sazba dotace činí 60 EUR/ha porostní skupiny zařazené do podopatření za kalendářní rok.
 • Podopatření II.2.3 Zlepšování druhové skladby
  Sazba dotace se určí podle třídy navýšeného podílu MZD porostní skupiny a podle skutečnosti, zda se porostní skupina nachází v oblastech Natura 2000 popř. zvláště chráněných územích nebo v ostatních lesních porostech. Sazba je uvedena v EUR/ha porostní skupiny zařazené do podopatření za kalendářní rok.
 • Třída I. — Navýšený podíl MZD  od 5 % do 15 %, Lesy mimo oblasti Natura 2000 a ZCHÚ 44 EUR/ha/ Rok, Lesy v oblastech Natura 2000 a ZCHÚ 55 EUR/ha/ Rok.
 • Třída II. — Navýšený podíl MZD  od 5 % do 25 %, Lesy mimo oblasti Natura 2000 a ZCHÚ 73 EUR/ha/ Rok, Lesy v oblastech Natura 2000 a ZCHÚ 89 EUR/ha/ Rok.
 • Třída III. — Navýšený podíl MZD  od 25 % do 35 %, Lesy mimo oblasti Natura 2000 a ZCHÚ 102 EUR/ha/ Rok, Lesy v oblastech Natura 2000 a ZCHÚ 125 EUR/ha/ Rok.
 • Třída IV. — Navýšený podíl MZD  nad 35 %, Lesy mimo oblasti Natura 2000 a ZCHÚ 116 EUR/ha/ Rok, Lesy v oblastech Natura 2000 a ZCHÚ 140 EUR/ha/ Rok.

Specifika a omezení:

 • Žádost o zařazení do podopatření se podává na místně příslušném OPŽL na období závazku v délce trvání 5 let. Toto období začíná dnem 1. ledna prvního roku trvání závazku a končí uplynutím dne 31. prosince pátého roku trvání závazku.
 • Žadatel může každoročně podat pouze jednu žádost o zařazení porostní skupiny nebo kruhové plochy (v případě podopatření Zachování habitatových stromů) do podopatření.
 • Do podopatření nelze zařadit porostní skupinu/kruhovou plochu, která se nachází na území hlavního města Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru