Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MZe – Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem

soybean-field-1610754__340
Share Button

Cílem podpory činností Demonstračních farem je posílení systému předávání znalostí v zemědělství zaměřené na praktické ukázky a prezentaci udržitelných systémů hospodaření a ochrany půdy v praxi.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí:
  • 8. 2. 2021 – konečný termín pro podání předběžných projektů (rozhoduje datum podání).
  • 1. 3. 2021 – zahájení příjmu žádosti o dotaci.
  • 31. 3. 2021 – konečný termín pro podání žádosti o dotaci.

Příjemci podpory:

 • Podnikatelský subjekt, který se zabývá zemědělskou prvovýrobou.
  • Do minimálního počtu účastníků jsou započítáni podnikatelé hospodařící v zemědělské prvovýrobě nebo zástupci zemědělských podniků.
  • Akcí se může účastnit více zástupců jednoho podniku, ale započítán je jeden.

Typy podporovaných aktivit:

 • V roce 2021 budou podporovány následující záměry:
  • a) Prezentace ucelených systémů hospodaření s důrazem na ochranu půdy a zadržování vody v krajině.
  • b) Technologie pěstování plodin s nízkou ochrannou funkcí (NOF) v souladu s DZES 5.
  • c) Organická hmota v půdě a její vliv na erozi, hospodaření s vodou a její zadržování v krajině.
  • d) Integrovaná ochrana rostlin jako komplexní systém péče o ornou půdu a sady s využitím agrotechnických postupů.
  • e) Ekologické zemědělství jako komplexní systém péče o ornou půdu podle zásad stanovenými v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci.

Forma a výše podpory:

 • Příprava demonstračních ploch - 50 000 Kč/ha (max. 3 ha).
 • Den otevřených dveří - 100 000 Kč/akce.
 • Demonstrační akce individuální (1 subjekt, min. 20 akcí/rok) -  50 000 Kč/rok.
 • Demonstrační akce skupinová (3 a více subjektů, min. 5 akcí/rok) – 50 000 Kč/rok.
 • Služby výzkumných pracovníků při pořádání dnů otevřených dveří a skupinových konzultacích – Max 50 000 Kč.
 • Informační materiály a propagace – 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Pro všechny záměry budou hodnoceny tři oblasti:
  • 1) Inovativnost – zárukou je spolupráce s výzkumnými, zkušebními a poradenskými subjekty a jejich přímé zapojení do projektu, výsledky výzkumu tak mohou být přímo prezentovány v praxi.
  • 2) Zkušenost s protierozní ochranou – hospodaření v erozně ohrožených oblastech dává předpoklad, že podnik má propracované protierozní postupy a technologie, nebo má založené protierozní krajinné prvky, prevence utužení půdy vhodnou volbou mechanizace a správnou agrotechnikou (vhodný čas, vhodná vlhkost půdy, volba pojezdů).
  • 3) Vyvážené osevní postupy – kladná bilance organické hmoty společně s protierozním opatřením je součástí udržitelných způsobů hospodaření.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>