Přeskočit na obsah

MZe — Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem

Cílem podpory činností Demonstračních farem je posílení systému předávání znalostí v zemědělství zaměřené na praktické ukázky a prezentaci udržitelných systémů hospodaření a ochrany půdy v praxi.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí: 
  • 7. 2. 2022 – konečný termín pro podání projektů (rozhoduje datum podání),
  • 1. 3. 2022 – zahájení příjmu žádosti o dotaci,
  • 31. 3. 2022 – konečný termín pro podání žádosti o dotaci.

Příjemci podpory:

 • Podnikatelský subjekt, který se zabývá zemědělskou prvovýrobou.

Typy podporovaných aktivit:

 • V roce 2022 budou podporovány následující záměry: 
  • a) Prezentace ucelených systémů hospodaření s důrazem na ochranu půdy a zadržování vody v krajině.
  • b) Technologie pěstování plodin s nízkou ochrannou funkcí (NOF) v souladu s DZES 5.
  • c) Organická hmota v půdě a její vliv na erozi, hospodaření s vodou a její zadržování v krajině.
  • d) Integrovaná ochrana rostlin jako komplexní systém péče o ornou půdu a sady s využitím agrotechnických postupů.
  • e) Ekologické zemědělství jako komplexní systém péče o ornou půdu podle zásad stanovenými v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci.

Forma a výše podpory:

 • Příprava demonstračních ploch — 50 000 Kč/ha (max. 3 ha).
 • Den otevřených dveří — 100 000 Kč/akce.
 • Demonstrační akce individuální (1 subjekt, min. 20 akcí/rok) —  50 000 Kč/rok.
 • Demonstrační akce skupinová (3 a více subjektů, min. 5 akcí/rok) — 50 000 Kč/rok.
 • Služby výzkumných pracovníků při pořádání dnů otevřených dveří a skupinových konzultacích — Max 50 000 Kč.
 • Informační materiály a propagace — 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je 1 milion Kč na žadatele (tj. Demonstrační farmu).

Specifika a omezení:

 • Všechna realizovaná opatření musí splňovat kritéria efektivity, ekonomiky a pozitivního ekologického dopadu na životní prostředí. V současné době narůstá vliv probíhající klimatické změny. Podporováno tedy bude demonstrování vlivu realizovaných opatření na podporu adaptace zemědělství a krajiny na klimatickou změnu a na podporu infiltrace, retence a akumulace vody v krajině.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru