Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MZe – Výzva k podávání žádostí na podporu projektů nestátních neziskových organizací

shutterstock_156474863.jpg
Share Button

Dotace je určena pro nestátní neziskové organizace na podporu projektů zaměřených na oblasti ochrany přírody a krajiny, udržitelný rozvoj, ochranu spotřebitele, bezpečnost a kvalitu potravin.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 31. srpna 2020 do 30. září 2020 ve 13.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace, které přispívají k naplňování cílů politiky státu, vyplývajících především z hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO na podporu veřejně prospěšných činností, které vláda schvaluje na příslušný rozpočtový rok, dále ze strategických dokumentů Ministerstva zemědělství a z mezinárodních smluv.
 • Právnickým osobám, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzickým osobám, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, pokud tak Ministerstvo zemědělství rozhodne.
 • Církve a náboženské společnosti, zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb..
 • Nadace, Nadační fondy, Spolky, Poboční spolky, Ústavy, Obecně prospěšné společnosti.

Typy podporovaných projektů:

 • Z Hlavních oblastí státní dotační politiky Ministerstvo zemědělství poskytuje dotace ve čtyřech programech:
  • Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj.
  • Podpora zdraví včetně péče a pomoci zdravotně postiženým.
  • Vzdělávání a propagace.
  • Zájmová a další volnočasová činnost pro děti a mládež.

Forma a výše podpory:

 • Dotaci do 100 % lze poskytnout pouze projektům, jejichž požadovaná dotace v daném roce nepřesáhne 500 tis. Kč nebo podle podmínek v dotačních programech.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti a tato podmínka je zahrnuta do příslušného rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky na příslušný rozpočtový rok. V odůvodněných případech stanovených Příručkou může Ministerstvo zemědělství rozhodnout o poskytnutí dotace až do výše 100 % rozpočtovaných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly od 1. ledna do 31. prosince roku, na který byla dotace poskytnuta, a výdajů, které souvisejí s obdobím 1. ledna do 31. prosince roku, na který byla dotace poskytnuta.
 • Investiční dotace nejsou v roce 2021 poskytovány. Investiční prostředky nemohou být ani součástí celkových nákladů projektu.
 • Žadatel musí mít sídlo na území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>