Přeskočit na obsah

MZe — Výzva k podávání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích

Dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. července do 18. září 2020.

Příjemci podpory:

  • Vlastník lesa nebo jiná osoba s právy a povinnostmi vlastníka lesa (zejm. nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesa) podle § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. ke dni příjmu žádosti.

Typy podporovaných aktivit:

  • Příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše finančního příspěvku činí součet součinů  objemu jehličnatého dříví z nahodilé těžby a sazby příspěvku, která činí 398 Kč/m3.
  • Objem jehličnatého dříví z nahodilých těžeb žadatel přebírá z příslušných účetních nebo daňových dokladů či z kupní smlouvy, nebo ze souvisejících výrobních dokladů či evidence.

Specifika a omezení:

  • Žádost se podává k příslušnému krajskému úřadu. K příslušnému krajskému úřadu žadatel podává pouze jednu žádost.
  • Pokud se ovšem žadatelovy lesy nacházejí na území více krajů, ke každému příslušnému krajskému úřadu žadatel musí podat samostatnou žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru