Přeskočit na obsah

MŽP ‑1. výzva, SC: 1.2 – Podpora energie z obnovitelných zdrojů Opatření 1.2.3 – Výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva a pořizování domovních předávacích stanic

Dotace na výměnu nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva – výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze podávat do 30. června 2022 (20:00).

Příjemci podpory:

  • Kraje,
  • Hl. město Praha.

Typy podporovaných projektů:

  • Výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva – výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti.
  • MŽP garantuje úhradu způsobilých výdajů u plynových kondenzačních kotlů pouze v případě, že výměna již byla realizována, případně byla vystavena závazná objednávka, a to v termínu do 30. dubna 2022. Otázka podpory plynových kondenzačních kotlů po tomto datu zůstává otevřená, a záleží mimo jiné na podobě schválení OPŽP ze strany EK.
  • Dále byla touto změnou navýšena dotace v případě instalace tepelného čerpadla na maximální částku 180 000 Kč.

Forma a výše podpory:

  • Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 5 mld. Kč.
  • Míra financování činí max. 100 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru