Přeskočit na obsah

MŽP Národní program Životní prostředí — Výzva č. 11/2017: Čistá mobilita

Dotace je zaměřena na podporu komplexních projektů směřujících ke zvýšení povědomí o problémech městské mobility a možnostech jejich řešení, které povedou ve svém důsledku ke zlepšení ovzduší a kvality života ve městech. Cílem je zvýšit informovanost obyvatel o problematice životního prostředí. Pro Výzvu je alokováno celkem 20 000 000 Kč.

Příjem žádosti:

 • Žádosti budou přijímány do 31. 1. 2018, nejpozději však do vyčerpání alokace.

Příjemce podpory:

 • Vyšší územní samosprávné celky (kraje).
 • Statutární města.

Typy podporovaných projektů:

 • Předmětem podpory jsou v souladu s podporovanou aktivitou Programu 6. 1. H – Osvětové projekty z oblasti čisté mobility osvětové projekty a kampaně pro veřejnost. V rámci těchto projektů jsou podporovány: 
  • projektová příprava.
  • analýza a průzkum aktuálního stavu, případně aktualizace stávajících průzkumů a analýz (míra informovanosti obyvatel o problematice dopadů automobilové dopravy a možnostech řešení, ochota využívat ekologicky šetrné způsoby přepravy ve městě); — příprava samotné osvětové činnosti.
  • realizace osvětové činnosti a související propagace (tištěná média, rozhlas, interaktivní či obrazovkové tabule, bannery), PR, online, webové stránky, microsite, sociální sítě a komunikace na nich), tvorba a distribuce krátkého bulletinu.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše podpory na jeden projekt činí: 
  • v případě vyšších územních samosprávných celků 1,5 mil. Kč;
  • v případě statutárních měst: nad 1 mil. obyvatel 2 mil. Kč; nad 150 tis. obyvatel 1,5 mil. Kč; ostatní statutární města 1 mil. Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • V rámci osvětové činnosti a propagace bude využito jednotné logo MŽP pro čistou mobilitu (Ekomob — čistá mobilita) s možnou kombinací s již zavedeným logotypem žadatele.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru