Přeskočit na obsah

MŽP Národní program Životní prostředí — Odpady, staré zátěže, environmentální rizika

Cílem programu je odstranění a rekultivace nepovolených černých skládek a řešení starých ekologických zátěží — sanace havarijních stavů. Budou podporovány projekty jako minimalizace nepříznivých účinků uložených odpadů a závadných látek na lidské zdraví a životní prostředí, minimalizace environmentálních rizik — staré skládky, staré ekologické zátěže, management chemických látek, prevence průmyslových havárií. Žádosti je možné podávat do 14. 5. 2015.

Příjem žádostí:

 • 1. kolo — příjem projektových námětů: od 14. 4. 2015 do 14. 5. 2015 do 12:00 hodin.
 • 2. kolo — příjem žádostí o podporu: od 27. 5. 2015 do 27. 7. 2015 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Kraje.
 • Města  a obce.

Typy podporovaných projektů:

 • Minimalizace nepříznivých účinků uložených odpadů a závadných látek na lidské zdraví a životní prostředí.
 • Minimalizace environmentálních rizik – staré skládky, staré ekologické zátěže, management chemických látek, prevence průmyslových havárií.
 • Akutní sanační zásahy, které minimalizují rozsah nebo odvrátí akutně hrozící riziko vzniku ekologické havárie.
 • Způsobilé výdaje jsou: služby, dodávky a drobné stavební práce související s odborným odstraněním uložených odpadů a závadných látek, projektová příprava včetně odborného posouzení se znaleckou doložkou, odborný dozor.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace je 100 mil. Kč.
 • Minimální výše podpory činí 100 000 Kč.
 • Maximální výše podpory činí 20 mil. Kč.
 • Maximální výše podpory je stanovena na 80 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty budou realizovány do 6 měsíců od podpisu Smlouvy, nejzazší doba pro dokončení projektu je do 30. 5. 2017.

Doplňující informace:

 • Žádost se vyplňuje na předepsaném formuláři. Žádosti je nutné doručit prostřednictvím pošty nebo osobně do podatelny SFŽP, případně datovou zprávou.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru