Přeskočit na obsah

MŽP Národní program Životní prostředí – Výzva č. 12/2018: Ochrana ozonové vrstvy

Cílem výzvy je snížit pravděpodobnost vypouštění regulovaných látek do ovzduší, a to podporou zajištění odborného sběru zařízení na konci životnosti od koncového zákazníka bez poplatku, podporou znovuzískání a uskladnění, recyklace, regenerace či zneškodnění těchto látek odbornou osobou a proškolením servisních techniků pro používání chladiv s nízkým potenciálem oteplování.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možno podat v období od 2. 1. 2019 do 28. 6. 2019.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby, které mají certifikaci podle § 10 odst. 2 písm. g) zákona č. 73/2012 Sb. v platném znění ke skladování halonů pro potřeby jejich kritického použití podle přímo použitelných předpisů Evropské unie.
 • Fyzické osoby podnikající a právnické osoby, které jsou hodnotícím subjektem podle § 8 zákona č. 73/2012 Sb. v platném znění nebo které poskytují akreditovaný vzdělávací nebo studijní program v oblasti chladiv.

Typy podporovaných projektů:

 • A Znovuzískání, sběr látek poškozujících ozonovou vrstvu Země.
 • B Následné zneškodnění látek poškozujících ozonovou vrstvu Země.
 • C Podpora užití látek s nulovým potenciálem poškozování ozonové vrstvy a co nejmenším potenciálem globálního oteplování Země.

 Forma a výše podpory:

 • Aktivita A:
  • a) Minimální výše dotace na jeden projekt činí 500 tis. Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 10 mil. Kč. Maximální míra podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů.
  • b) Dotace činí 270 Kč za 1 kg sebrané látky.
 • Aktivita B:
  • Dotace činí 350 Kč za 1 kg zneškodněné látky.
 • Aktivita C:
  • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 500 tis. Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 4 mil. Kč. Maximální míra podpory na jeden projekt činí 60 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do: 
  • Aktivita A a): 31. 12. 2021 Aktivita A  b): 31. 12. 2022.
  • Aktivita B: 31. 12. 2022.
  • Aktivita C: 31. 12. 2021.
 • Podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner=“​ 7713”]
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru