Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MŽP Národní program Životního prostředí – Výzva č. 22/2017: Ekologická likvidace autovraků

Recycle Symbol
Share Button

Cílem je podpora systému nakládání s vybranými autovraky prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení. Výzva je zaměřena na zvýšení míry materiálového a energetického využití odpadů vzniklých při zpracování autovraků, udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se „oběhovému hospodářství“.

Příjem žádostí:

  • Žádost o poskytnutí podpory za komodity odevzdané v roce 2018 je možno podat od 2. ledna 2019 do 1. dubna 2019. Žádost o poskytnutí podpory za komodity odevzdané v roce 2019 je možno podat od 2. ledna 2020 do 31. března 2020.

Příjemci podpory:

  • Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady (autovraky) podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Typy podporovaných projektů:

  • Rozvoj systémů pro zvyšování materiálového i celkového využívání autovraků. Výzva se zaměřuje na podporu kompletního zpracování autovraků, respektive zpracování odpadů (komodit) z těchto autovraků v zařízeních k tomu určených s materiálovým nebo energetickým využitím.

Forma a výše podpory:

  • V případě řádného odevzdání vybraných komodit činí podpora 700 Kč za autovrak, 150 Kč při splnění množstevního limitu u pneumatik, skla a textilií a 250 Kč při splnění množstevního limitu u plastů.

Specifika a omezení:

  • Z každých odevzdaných 35 kg plastů je nutné odevzdat alespoň 15 kg k materiálovému využití a nejvýše 20 kg k energetickému využití. V případě, že nebude tato podmínka splněna, nebude výše podpory za tuto komoditu přiznána.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>