Přeskočit na obsah

MŽP Národní program Životního prostředí — Výzva č. 6

Dotace je určena pro kraje a obce, a to na odstranění a rekultivace nelegálních skladů odpadů a sanace havarijních stavů, které představují akutní riziko pro životní prostředí. Cílem výzvy je minimalizovat nepříznivé účinky uložených odpadů a závadných látek, a zároveň předcházet vzniku environmentálních rizik. Celková alokace činí 100. mil Kč.

Příjem žádostí:

 • Projektové náměty mohou žadatelé o podporu podávat do vyčerpání alokace, nebo nejpozději do 16. prosince 2016 do 14.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce s rozšířenou působností, obce (pouze v případě, že původce nevyhovujícího stavu neexistuje nebo není znám).

Typy podporovaných projektů:

 • Odstraňování nelegálních skladů odpadů;
 • Sanace havarijních stavů (realizace projektů akutních sanačních zásahů, kde není původce znám nebo neexistuje, ale i situace, kdy původce, kterému bylo uloženo nápravné opatření odstranění havarijního stavu, nekoná či není schopen konat) sanace starých ekologických zátěží (akutní sanační zásahy, které minimalizují rozsah nebo odvrátí akutně hrozící riziko vzniku ekologické havárie).

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem pro tuto výzvu činí 100 mil. Kč.
 • Maximální výše  podpory na jeden projekt tvoří 100 % z celkových způsobilých výdajů, z toho:
  • maximálně 80 % formou dotace,
  • zbylá část do 100 % celkových způsobilých výdajů formou půjčky.
 • Minimální výše dotace (tj. bez zohlednění případné půjčky) je 100 tis. Kč na jeden projekt.
 • Maximální výše dotace (tj. bez zohlednění případné půjčky) činí 2 mil. Kč na jeden projekt.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2019 na území celé České republiky.
 • Způsobilé mohou být pouze výdaje na odstranění těch odpadů a závadných látek, které vznikly nejpozději téhož měsíce, kdy byla tato Výzva vyhlášena, tj. do 31. 5. 2016.
 • Poskytnutí půjčky je volitelné, dle potřeb žadatele, půjčka je bezúročná, doba splatnosti půjčky je maximálně 10 let, první čtvrtletní splátka je splatná k 31. 3. roku následujícího po ukončení proplácení půjčky a v době splatnosti je Fond oprávněn sjednat ve Smlouvě odklad splácení až na 2 roky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 [mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru