Přeskočit na obsah

MŽP — NRB — Výzva I — Úvěr Transformace (OPST)

Bezúročné úvěry programu TRANSFORMACE jsou určeny na podporu investičních aktivit malých a středních podnikatelů. Finanční prostředky mohou čerpat podnikatelé v uhelných regionech, tzn. Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 4. 2023 do 3. 12. 2026.

Příjemci podpory:

 • OSVČ, malé a střední podniky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem Finančního nástroje je formou Zvýhodněných úvěrů podpořit investiční aktivity malých a středních podniků a přispět tak k plnění specifického cíle Fondu pro spravedlivou transformaci prostřednictvím celkového zvýšení podnikatelské aktivity a diverzifikace ekonomiky v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji (tzv. uhelných regionech).
 • Program je určen pro malé a střední podnikatele, kteří působí v oblastech:
  • zpracovatelský průmysl a stavebnictví,
  • maloobchod a velkoobchod,
  • doprava a skladování,
  • kulturní, zábavní a rekreační činnosti a dalších.

Forma a výše podpory:

 • Podpora je poskytována ve formě Zvýhodněného úvěru s parametry uvedenými dále. Na jeden Projekt může být poskytnut pouze jeden Zvýhodněný úvěr.
 • Typ úvěru: investiční, k úhradě způsobilých výdajů Projektu.
 • Podíl financování: až 90 % způsobilých výdajů Projektu.
 • Minimální výše úvěru: 500 tis. Kč.
 • Maximální výše úvěru:
  • 100 mil. Kč v případě Projektu realizovaného na území Moravskoslezského kraje.
  • 60 mil. Kč v případě Projektu realizovaného na území Karlovarského nebo Ústeckého kraje.
 • Úroková sazba: úvěr je bezúročný.
 • Lhůta čerpání: až 24 měsíců od uzavření Smlouvy o zvýhodněném úvěru, nejpozději do 31. 12. 2029.
 • Odklad splátek jistiny: až 4 roky od uzavření Smlouvy o zvýhodněném úvěru.
 • Splatnost úvěru: až 10 let od uzavření Smlouvy o zvýhodněném úvěru.
 • Zajištění stanoví se individuálně.
 • Maximální Intenzita veřejné podpory nesmí v případě podpory podle článku 14 GBER přesáhnout hranice:
  • Severozápad (Karlovarský, Ústecký kraj): mikro a malý podnik — 70 %, střední podnik — 60 %.
  • Maximální výše Zvýhodněného úvěru nesmí v případě podpory podle článku 22 GBER přesáhnout hodnoty 2 mil. EUR.
  • Moravskoslezsko: mikro a malý podnik — 60 %, střední podnik — 50 %.
  • Maximální výše Zvýhodněného úvěru nesmí v případě podpory podle článku 22 GBER přesáhnout hodnoty 2 mil. EUR

Specifika a omezení:

 • Projekt nesmí být dokončen před datem podání Žádosti o podporu; dokončením Projektu se rozumí uvedení majetku pořízeného ze Zvýhodněného do užívání, resp. vydání kolaudačního souhlasu v případě nemovitých věcí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru