Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MŽP – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

rabbit-1882699__340
Share Button

Cílem Výzvy je podpora realizace opatření k regulaci šíření invazních druhů, adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 6. 2020 do 15. 9. 2020 nebo do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby, právnické osoby, obecně prospěšné organizace, územní samosprávné celky (vyjma krajů), spolky, svazky obcí, příspěvkové organizace (vyjma správ národních parků a Správy jeskyní ČR), organizační složky státu (vyjma Agentury ochrany přírody a krajiny ČR), státní organizace a státní podniky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem podpory jsou projekty v souladu s podprogramy:
  • 115D174 – Adaptace vodních ekosystémů na změnu klimatu,
  • 115D175 – Adaptace nelesních ekosystémů na změnu klimatu,
  • 115D176 – Adaptace lesních ekosystémů na změnu klimatu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 250 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt z podprogramu 115 174 činí 1 mil. Kč.
 • Výše podpory je poskytována až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 11. 2023.
 • Jeden žadatel může podat více žádostí najednou, přičemž nesmí dojít k jejich účelovému dělení, tzn. v rámci katastrálního území lze akceptovat pouze jednu žádost. Výjimku tvoří rozdělení žádosti z důvodu zařazení opatření do jiného podprogramu (např. žádost na obnovu tůně a žádost na liniovou výsadbu podél cesty, obě ve stejném katastrálním území). Pokud chce žadatel realizovat opatření ze stejného podprogramu na více místech v rámci katastru, měl by je sloučit do jedné žádosti, jejíž částka nepřekročí 250 000 Kč.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>