Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MŽP – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

rabbit-1882699__340
Share Button

Cílem Výzvy je zajištění povinností orgánů ochrany přírody ve vztahu k zvláště chráněným územím, soustavě Natura 2000 a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany, realizace a příprava záchranných programů a programů péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů a regionálních akčních plánů, opatření k regulaci šíření invazních druhů, adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy ve zvláště chráněných územích a lokalitách soustavy Natura 2000 a zajištění podkladových materiálů pro zlepšování přírodního prostředí.

Příjem žádostí:

 • Aktualizace Výzvy - Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 12. 2023, nebo do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem podpory jsou projekty v souladu s podprogramy:
  • 115V172 – Zajištění povinností orgánů ochrany přírody ve zvláště chráněných územích (vč. OP) a lokalitách soustavy Natura 2000,
  • 115V173 – Péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů,
  • 115V174 – Adaptace vodních ekosystémů na změnu klimatu,
  • 115V175 – Adaptace nelesních ekosystémů na změnu klimatu,
  • 115V176 – Adaptace lesních ekosystémů na změnu klimatu,
  • 115V177 – Zajištění podkladových materiálů pro zlepšování přírodního prostředí.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše není stanovena.
 • Maximální výše dotace pro aktuální rok je stanovena rozdělením finančních prostředků pro daného oprávněného žadatele.
 • Výše podpory je poskytována až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2023.
 • Cílovým územím je celá Česká republika.
 • Výzva je vyhlášena jako průběžná.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>