Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MŽP – Program péče o krajinu – Podprogramy PPK(B) a PPK(C)

Zlepsovani-stavu-prirody-a-krajiny-15-150x150
Share Button

Dotace na udržení a zlepšování dochovaných přírodních i kulturních hodnot krajiny prostřednictvím neinvestičních jednoletých opatření v krajině menšího rozsahu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotace je možné podávat od 26. 2. 2021 do 29. 3. 2021.

Příjemci podpory:

B – Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí:

 • Fyzická nebo právnická osob.
 • Organizační složka státu.

C – Podprogram pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy:

 • Fyzická či právnická osoba, které zajistí naplnění Podprogramu dle Směrnice MŽP č. 2/2021 na území celé ČR prostřednictvím záchranných stanic povolených podle § 5 odst. 8 zákona č. 114/1992 Sb. (akreditovaná záchranná stanice).

Typy podporovaných projektů:

B – Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí:

 • B.l Péče o přírodní a přírodě blízké biotopy a biotopy druhů uvedených v červených seznamech nebo pro podporu uvedených druhů ve volné krajině.
 • B.2 Péče o krajinné prvky.
 • B.3. Vytváření krajinných prvků.

C – Podprogram pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy:

 • Podpora záchranných stanic pro ohrožené a handicapované živočichy.
 • Podporované činnosti:
  • péče o zraněné a handicapované živočichy a jejich návrat do přírody, péče o trvalé handicapy, které jsou určené k odchovným a osvětovým účelům a osvětová činnost ve vztahu k veřejnosti v oblasti ochrany druhů a omezování působení ohrožujících faktorů.

Forma a výše podpory:

 • B - Výše přiznaných finančních prostředků může být stanovena až do 100 % uznaných nákladů,
 • Minimální výše dotace na jeden projekt není stanovena,
 • maximální výše podpory však může činit 250 000 Kč.
 • C - Výše přiznaných finančních prostředků může být stanovena do 100 % uznaných nákladů z rozpočtové části příslušné dokumentace a podmínek sběrného místa.

Specifika a omezení:

 • Jeden žadatel může v rámci Výzvy podat více žádostí najednou, přičemž nesmí dojít k jejich účelovému dělení, tzn. v rámci jednoho katastrálního území lze akceptovat pouze jednu žádost na stejný typ opatření.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>