Přeskočit na obsah

MŽP Program Zelená úsporám — Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru

Dotace na opatření vedoucí k úsporám energie v budovách veřejného sektoru, které svým účelem využití slouží k poskytování služeb zaměřených na zdravotní, lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pořádání doprovodných kulturních, společenských a vzdělávacích akcí a poskytování souvisejících stravovacích a ubytovacích služeb.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat do 31. 5. 2016.

Příjemci podpory:

 • Obce a města, příspěvkové organizace a organizační složky měst a obcí.
 • Kraje, příspěvkové organizace a organizační složky krajů.
 • Česká republika – prostřednictvím organizačních složek státu, státní příspěvkové organizace.
 • Veřejné a státní vysoké školy.
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty.
 • Státní organizace zřízené zvláštním zákonem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní), součástí projektu může být i aplikace technologií na využití odpadního tepla (např. rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla apod.).

Forma a výše podpory:

 • Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny na úrovni 300 tis. Kč.
 • Podpora bude poskytována maximálně do výše 90 % celkových způsobilých výdajů.
 • Žadatel může v jedné Výzvě podat maximálně tři žádosti o podporu, přičemž celková výše požadované dotace stanovená ze součtu celkových způsobilých výdajů všech tří projektů může být maximálně 200 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Finančně budou podpořeny ty projekty, které v součtu bodového hodnocení dosáhnou minimálně 60 bodů.
 • Nutnou podmínkou je nemožnost podpory z jiných dotačních titulů financovaných z fondů EU v období 2014–2020 (OPŽP, OPPIK, IROP).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, můžete nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7700”]

2 komentáře na “MŽP Program Zelená úsporám — Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru”

 1. Iva Urbanová

  Dobrý den,
  prosím o informaci kde najdu bližší informace (text výzvy, příručku pro žadatele, apod.) k výzvě na zateplení veřejných budov, do které je možné podat žádost do 31. 5. 2016.
  Děkuji předem za Vaši pomoc.
  S pozdravem Iva Urbanová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru