Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MŽP – výzva č. 2/2021 z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) pro rok 2021

stream-341710__340
Share Button

Cílem Výzvy je podpora adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 6. 2021 do 30. 9. 2021 nebo do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby, právnické osoby, obecně prospěšné organizace, územní samosprávné celky (vyjma krajů), spolky, svazky obcí, příspěvkové organizace (vyjma správ národních parků a Správy jeskyní ČR), organizační složky státu (vyjma Agentury ochrany přírody a krajiny ČR), státní organizace a státní podniky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem podpory jsou projekty v souladu s podprogramy:
  • 115D174 – Adaptace vodních ekosystémů na změnu klimatu,
  • 115D175 – Adaptace nelesních ekosystémů na změnu klimatu,
  • 115D176 – Adaptace lesních ekosystémů na změnu klimatu.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí 30 mil. Kč.
 • Výše podpory je poskytována až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů.
 • Minimální výše dotace na jeden projekt není stanovena.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 250 tis. Kč (včetně DPH).
 • Maximální výše dotace na jeden projekt z podprogramu 115D174 činí 1 mil. Kč (včetně DPH).

Specifika a omezení:

 • Oprávněným žadatelem nejsou kraje, správy národních parků, Správa jeskyní ČR a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.
 • Cílovým územím je celá Česká republika.
 • Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 30. 11. 2023. Realizace projektu musí být zahájena nejpozději v roce následujícím po vyhlášení Výzvy.
 • Jeden žadatel může podat více žádostí najednou, přičemž nesmí dojít k jejich účelovému dělení, tzn. v rámci katastrálního území lze akceptovat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>